Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, na EU paviljonu, Goran Kitić, rukovodilac Centra za senzorske tehnologije Instituta BioSens, predstavio je najnovije projekte i tehnologije koje će promeniti način na koji rade poljoprivrednici u Srbiji. Centar za senzorske tehnologije je jedan od tri istraživačka centra u okviru Instituta BioSens, fokusiran na razvoj naprednih senzora koji ne postoje na tržištu, a za kojima postoji velika potreba.

"Krećemo od ideje i zahvaljujući opremi koju imamo, u stanju smo da razvijemo senzore do nivoa predindustrijskog prototipa. To znači da možemo kreirati uređaje koji su spremni za testiranje u realnim uslovima," objasnio je Kitić. "Nakon uspešnog testiranja, tražimo industrijskog partnera koji je voljan da komercijalizuje ta rešenja."

Najviše uspeha smo imali upravo preko evropskih projekata, dodaje.

Ove inovacije donose značajne prednosti poljoprivrednim proizvođačima. Zahvaljujući naprednim senzorima, proizvođači i njihovi savetodavci sada mogu imati tačan uvid u stanje na terenu i doneti informisane odluke o tome koje agrotehničke mere da primene i kada. "Na taj način se optimizuje proizvodnja, čime se povećava efikasnost i održivost poljoprivredne proizvodnje," dodao je Kitić.

Jedan od uspešnih primera primene ovih tehnologija je saradnja sa poljoprivrednikom koji uzgaja biljke u plastenicima. "Pre korišćenja naših senzora, morao je svakodnevno po više puta da obilazi plastenik i proverava temperaturu. Sada, sa senzorima, on može daljinski da prati vlažnost zemljišta i temperaturu putem svog telefona," objasnio je Kitić. Ova tehnologija ne samo da olakšava rad poljoprivrednicima, već i smanjuje potrebu za hemijskim tretmanima. "Smanjili smo broj prskanja za dva puta jer su senzori pokazali da nema rizika od pojave bolesti," rekao je Kitić.

Na pitanj koji su najveći izazovi sa kojima se susreću, Goran ističe da je poljoprivrednicima glavni problem to što koristeći nove tehnologije ulaze u neku vrstu rizika. "Taj rizik mora da im se nadoknadi, zato mi uvek gledamo da ih uključimo kao aktivne partnere na projektu."

Ovaj napredak u senzorskim tehnologijama predstavlja veliki korak napred za poljoprivrednu industriju u Srbiji. Institucije poput BioSens-a pružaju ključnu podršku inovacijama koje ne samo da povećavaju efikasnost i održivost proizvodnje, već i pomažu poljoprivrednicima da se prilagode modernim tržišnim zahtevima i ekološkim izazovima.