Cilj programa "Sve je lako kad znaš kako" je da stariji građani Srbije ovladaju osnovnim znanjima koja će im olakšati komunikaciju i korišćenje digitalnih usluga, komunikacija i ostalih digitalnih resursa.

U doba brzog tehnološkog napretka, stariji sugrađani se često suočavaju sa brojnim izazovima u procesu prilagođavanja novim tehnologijama, pa tako i teže uklapaju u društvene tokove, stoji u saopštenju EU info mreže.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije iz 2022. godine, 32,4% populacije starije od 65 godina koristilo je računar u poslednjih 12 meseci, a 44,5% koristilo je internet u prethodnih godinu dana, u poređenju sa 69,71% u EU.

Kao posledica digitalnog jaza, ovaj deo populacije ostaje uskraćen da u potpunosti iskoristi dobrobiti digitalnih usluga, ali i mogućnosti komunikacije i integrisanosti sa porodicom i prijateljima.

Upravo zato, kampanjom pod sloganom „Sve je lako kad znaš kako", Delegacija Evropske unije u Srbiji, apelovala je na javnost i mlađe generacije da pomognu starijim osobama da prevaziđu digitalne izazove, a istovremeno pozvala starije sugrađane da se prijave za besplatne obuke za digitalne veštine u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kao i nekoliko drugih gradova Srbije, koje će se sprovoditi od februara do juna 2024. godine.

"U EU sledimo univerzalni princip da nikog ne ostavljamo za sobom i stoga nastojimo da radimo na uključivanju svih delova zajednica koji se suočavaju sa bilo kakvim izazovima. Stariji građani su često isključeni u svojim društvima, u nemogućnosti da drže korak sa tehnologijom koja se razvija te se moramo pobrinuti da ne zaostaju za njom. Naša je dužnost kao društva, ali i njihove dece, unuka i sugrađana, da im uzvratimo znanje i pažnju sa kojima su nas odgajali", rekao je šef Delegacije EU u Srbiji ambasador Emanuele Žiofre i dodao da Evropska komisija prati niz inicijativa u ovom pravcu, između ostalog i preko Agencije EU za osnovna prava.

Sve informacije o terminima obuka dostupne su pozivom EU Info centra na broj 011 4045400 radnim danima od 10 do 16 časova.

(M.A./EUpravo zato)