Proizvodnja energije iz otpada koji se sakuplja na teritoriji 15 beogradskih opština zvanično je počela 1. jula u termoelektrani-toplani Vinča.

Pun obim usluga obezbeđen je u skladu sa ugovorom o javno-privatnom partnerstvu koji je Beo čista energija potpisala sa Gradom Beogradom u oblasti upravljanja otpadom, saopšteno je iz Beo čiste energije.

Beo čista energija je zajedno sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (IFC), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojne banke Austrije (OeEB) izgradila više novih postrojenja, među kojima je i elektrana na komunalni otpad, u cilju pružanja komunalnih usluga upravljanja otpadom, njegov tretman, ponovno iskorišćenje i odlaganje.

"Dobijanjem zelene električne i toplotne energije termičkim tretmanom do 340.000 tona godišnje (43,6 t/sat) komunalnog otpada, u postrojenju za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada, obezbediće se električna energija za pet odsto i toplotna energija za deset odsto domaćinstava u Beogradu. Dodatno, tretmanom otpada će se značajno smanjiti količine otpada koji se odlaže na deponije, što će zajedno sa sakupljanjem i prečišćavanjem procednih voda sa deponija, kao i ponovnim iskorišćenjem prerađenog otpada od građenja i rušenja, doprineti merljivom poboljšanju uslova životne sredine u Beogradu i smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte za 210.000 tona ekvivalentnog ugljen-dioksida (CO2) na godišnjem nivou", naveli su iz Beo čiste.

Od 1. jula 2024. godine, stručni timovi kompanije Veolia zaduženi su za upravljanje svim postrojenjima i njihovo održavanje, u skladu sa 25-godišnjim ugovorom o upravljanju i održavanju, navodi se u saopštenju.

Beo čistu energiju, društvo za posebne namene, uz Veolia grupu osnovali su i Itochu korporacija i Marguerite panevropski fond.

(JA/EUpravo zato/Beo čista energija)