Vlada Srbije odlučila je da promeni način obračuna naknade za podsticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Vlada Srbije usvojila je novu Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, a najvažnija novina je smanjenje troškova naknade za kupce-proizvođače, dok za ostale potrošače iznos naknade ostaje nepromenjen.

Dodatno se olakšava finansijski položaj prozjumera, jer se osnovica za obračun zasniva na neto električnoj energiji, a ne na preuzetoj električnoj energiji iz mreže.

To znači da se obračunava na razliku između proizvedene, i isporučene struje, i preuzete i potrošene.

U slučaju negativne premije koju povlašćeni proizvođači električne energije plaćaju Elektroprivrede Srbije (EPS) ta premija primarno se koristiti za smanjenje računa građana.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su ovom Uredbom zaokružene izmene poreza i naknada koji se odnose na prozjumere.

„Kupcima-prizvođačima će se povećati uštede na računima za struju, odnosno smanjiće im se računi za električnu energiju. Najvažnija izmena je da će od sada naknadu za povlašćene proizvođače električne energije plaćati na razliku predate i preuzete električne energije iz mreže. Istu izmenu je Vlada Srbije do sada sprovela i za obračun PDV-a, akcize, kao i za naknadu za energetsku efikasnost", rekla je ona.

Ministarka Đedović Handanović je sada istakla da nova Uredba ima značaj kako za domaćinstva, tako i za industrijske prozjumere.

Ona je podsetila da se energetska tranzicija tiče svih nas i svi moramo da učestvujemo u njoj - građani, privreda i država stvaranjem povoljnog regulatornog okvira.

Kapacitet prozjumera je u poslednjih 20 meseci porastao skoro devet puta, a država je subvencionisala skoro petinu izgrađenih solarnih elektrana među domaćinstvima.

(M.A./EUpravo zato/balkangreenenergynews.com)