Ulaganjem u eneregtsku efikasnost na ovim prostorima, ostvarene su godišnje uštede energije od 70.000 MWh kroz investicje kao što su izolacija, toplotne pumpe, novi prozori i solarni paneli. 

Ovo je ostvareno uz Fond za finansiranje zelene ekonomije Zapadnog Balkana (GEFF) program, koji je EBRD pokrenula 2017. godine.

„Nakon uspešnog uvođenja GEFF programa na Zapadnom Balkanu, a u svetlu sve većeg interesovanja za mere energetske efikasnosti, finansijski kapacitet GEFF-a za Zapadni Balkan je povećan sa 415 miliona evra, sa planovima za proširenje programa i u budućnosti. To finansiranje će biti kanalisano kroz lokalne privatne finansijske inicijative (PFI) , omogućavajući još većem broju domaćinstava u regionu da poboljšaju energetsku efikasnost svojih domova," stoji u saopštenju banke.

GEFF za zapadni Balkan osnovala je EBRD uz podršku donatora i pruža specijalističke kreditne linije za zelena ulaganja stambenog sektora (pojedinačni stanovnici, stambeni kolektivi i kompanije za upravljanje stambenim zgradama, pružaoci usluga, proizvođači i prodavci zelenih tehnologija i materijala, i građevinske kompanije) i javnog sektora na rodno odgovoran način.

Podržan je investicionim sredstvima i tehničkom saradnjom, a finansiraju ga vlade Austrije i Japana, Evropska unija kroz Investicioni okvir za zapadni Balkan (VBIF) i Austrija i Švajcarska kroz Partnerstvo sa visokim uticajem na klimatske akcije (HIPCA).

HIPCA podržavaju Austrija, Kanada, Finska, Holandija, Južna Koreja, Španija, Švajcarska, Tajvan, ICDF i Ujedinjeno Kraljevstvo.

(M.A./EUpravo zato/novaekonomija.rs)