Poznat kao sistem ulaska/izlaska ili EES, on će zameniti pečat u pasošima za putnike koji nisu iz EU i kojima nije potrebna viza. Ove provere će koristiti biometrijske podatke, uključujući otiske prstiju, skeniranje lica i podatke o pasošu, koji će se uzeti kada prvi put uđete u zemlju EU nakon uvođenja sistema.

Posle brojnih odlaganja, sistem bi trebalo bi da bude uspostavljen na jesen ove godine. Ali avio-kompanije su upozorile da će lansiranje verovatno imati veliki uticaj na putnike - uključujući i kraj rezervacija karata u poslednjem trenutku.

Zašto bi EES mogao da utiče na rezervacije u poslednjem trenutku?

Trenutno putnici avio-kompaniji moraju da dostave neke podatke pre nego što polete njihovim avionima, kao što su ime, broj pasoša i datum rođenja. Ti podaci su poznati kao napredne informacije o putnicima (API) i verovatno će podrazumevati još neke detalje kada se uvede EES sistem.

Takođe će zahtevati da avio kompanije dobiju odobrenje za putnike. Rok za to je navodno do 48 sati pre polaska. Oni će morati da pošalju API na verifikaciju i sistem će odgovoriti sa „OK" ili „NOT OK" za ukrcavanje. Avio-kompanije će takođe biti kažnjene ako dozvole putnicima koji ne ispunjavaju uslove da se ukrcaju na avion.

Ovaj rok i složenost procesa su nešto zbog čega su aviokompanije zabrinute za ljude koji imaju običaj da rezervišu let u poslednjem trenutku.

Matična kompanija za Rianair, Buzz, Lauda Europe i Malta Air izrazila je zabrinutost da bi to moglo značiti kraj prodaje karata u poslednjem trenutku. U dokumentu koji je podnet Evropskom komitetu za nadzor britanskog Donjeg doma još u decembru, navedeno je da je ovaj rok nerealan i da bi „isključio prodaju karata u poslednjem trenutku".

Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj (IATA) takođe smatra da bi moglo to moglo biti problematično za ljude koji u svom API-ju navedu da imaju boravišnu dozvolu ili vizu za dugotrajni boravak za zemlju EU. Ovo će morati da se proveri prilikom ukrcavanja i moglo bi da produži proces.

Da li će EES imati još nekih uticaja na putnike avio-kompanije?

Avio-kompanije su takođe upozorile na druge potencijalne nevolje za putnike, uključujući duže vreme čekanja na graničnoj kontroli i nedostatak podrške kada stvari krenu kako ne treba.

„I dalje smo duboko zabrinuti što problemi ostaju nerešeni te da će oni biti problem kada se uspostavi sistem", kaže industrijska grupa Airlines for Europe (A4E).

Oni su naglasili da su mnoga od ovih pitanja navedena pre nekoliko meseci a da je napredak u njihovom rešavanju spor.

Grupa trgovinskih udruženja koja uključuje A4E i IATA poslala je u maju zajedničko pismo Ilvi Johansson, komesarki EU za unutrašnje poslove, u kome se ističe zabrinutost avio-kompanija u vezi sa uvođenjem sistema.

To uključuje nedostatak 24/7 podrške koja bi avio-kompanijama i putnicima koji naiđu na probleme sa EES-om mogla da bude od velikog značaja. Kažu da će bez ove podrške sistem „ozbiljno degradirati iskustvo putnika".

U pismu se navode kašnjenja u komunikaciji ili nedostatak informativnih kampanja za putnike, nedosledno i odloženo nacionalno testiranje, kašnjenja u aplikaciji za predregistraciju i nedostatak planova za vanredne situacije ako zemlje nisu dovoljno pripremljene.

Studija sprovedena u Velikoj Britaniji u aprilu, na primer, pokazala je da dve trećine odraslih nije upoznato sa sistemom.

Produženo vreme granične obrade takođe izaziva zabrinutost, a projekcije industrije predviđaju da će kontrola granica trajati najmanje 30 do 50 odsto duže.

EU je saopštila da ne očekuje značajna kašnjenja na aerodromima i procenjuje da će registracija biometrijskih podataka putnika po prvi put trajati između 90 sekundi i dva minuta po osobi.

Putnici na aerodromu u Lisabonu
Alexandre Rotenberg / Alamy / Alamy / Profimedia Putnici na aerodromu u Lisabonu

Može li se lansiranje EES-a ponovo odložiti?

Prvobitno planirano za maj 2022. godine, lansiranje EES-a je već nekoliko puta odlagano. Avio-kompanije su sada upozorile da postoji ograničeno vreme za pripremu svega ovoga tokom špica sezone, pre planiranog lansiranja ove jeseni.

Još nema zvaničnog datuma kada će putnici morati da se registruju, a EU je rekla da će to biti potvrđeno uskoro.

Godišnji izveštaj o stanju Šengena koji je Evropska komisija objavila u aprilu kaže da još uvek postoje izazovi koje treba prevazići.

„Iako je postignut značajan napredak širom šengenskog prostora, neke države članice i dalje zaostaju, posebno u pogledu efektivne opreme graničnih prelaza", navodi se u izveštaju.

Pozvao je zemlje članice EU da hitno ubrzaju svoje pripreme kako bi osigurale da sistem može da počne da se primenjuje na vreme. 

„Evropska komisija treba da ubrza svoje pripreme ako želi da ima bilo kakvu nadu da će obezbediti besprekorno uvođenje EES-a", kaže A4E.

Sve ovo će zahtevati blisku koordinaciju sa državama članicama, avio-kompanijama i aerodromima kako bi bila obezbeđena odgovarajuća podrška zainteresovanim stranama i putnicima.

(M.A./EUpravo zato/Euronews.com)