Sredinom prošle godine istraživanje Eurobarometra koje je objavila Evropska komisija pokazalo je da Evropljani cene ekspertizu i pomoć EU članicama u dizajniranju i sprovođenju reformi u brojnim oblastima.

Kroz Instrument tehničke podrške (TSI) Komisija pruža tehničku pomoć reformama u EU na zahtev nacionalnih vlasti.

Ova pomoć može da bude u dizajniraju, izmeni, sprovođenju i preispitivanju transformativne reforme.

Rezultati istraživanja su pokazali da 42% ispitanika misli da EU može da unapredi razmenu dobrih praksi među članicama, a gotovo isti procenat prepoznao je značaj podrške EU članicama u upravljanju krizama, poput pandemije, prirodnih katastrofa ili konflikata.

Oko trećine ispitanih smatra da EU može da pruži znanje i ekspertizu u članicama u kreiranju i sprovođenju reformi, kao i da može da pruži finansijsku pomoć za reforme.

Oko 31% anketiranih veruje da EU može da pomogne unapređenju veština i kompetencija javnih administracija članica.

Istraživanje je pokazalo da bi javne administracije u članicama EU mogle bi da budu efikasnije, pa tako 45% ispitanih građana u zemljama EU misli da je javna administracija njihove zemlje složena, opterećujuća i spora.

Evropljani misle da bi povećanju poverenja u javne administracije njihovih zemalja doprineli smanjenje birokratije (52%) i veća transparentnost (44%) u pogledu odluka i upotrebe javnih fondova.

Trećina ispitanika misli da bi bolja komunikacija i pojednostavljena interakcija sa građanima, kao i bolje obučeni državni službenici, pomogli povećanju poverenja u javnu administraciju.

Gotovo polovina Evropljana veruje da javne administracije treba da budu bliže ljudima koji koriste različite kanale kominikacije, kao i da pružaju jasnije informacije o procedurama i uslugama.

Prema tim podacima, Evropljani traže više digitalnih usluga (31%) i jednostavnije za korišćenje usluge e-vlade (35%).

Reforme su najpotrebnije u javnom zdravstvu (56%) i obrazovanju (50%), pokazalo je istraživanje od prošle godine.

(M.A./EUpravo zato/Dnevni evropski servis)