Aktivnosti u ovom sektoru podrazumevaju borbu protiv požara, sprečavanje poplava i sanaciju štete nakon prirodnih katastrofa, a protekle gotovo dve godine i podršku u borbi protiv virusa korona - isporuka medicinske opreme, vozila i pomoći za izbeglice i druge osetljive grupe.

Najveća podrška Evropske unije Srbiji, u ovom domenu bila je pomoć koju je naša zemlja dobila tokom velikih poplava iz 2014. godine.

Nadogradnja nasipa, čišćenje i održavanje korita reka i rehabilitacija i popravka crpnih stanica, neke su od aktivnosti projekata sektora Civilne zaštite. 

Čak 73 nova mosta sagrađeno je novcem EU, rekonstruisano je osam puteva, 23 klizišta je popravljeno, u ukupno 28 opština širom Srbije.

Takođe, posebna oprema je poklonjena za poboljšanje upravljanja katastrofama, uključujući prenosne uređaje za prečišćavanje vode, pumpe za transport vode i mobilne zidove za zaštitu od poplava, kao i mobilne trafostanice.

U poslednjih šest godina, EU je opredelila 170 miliona evra bespovratnih sredstava našoj zemlji, i to samo za projekat koji je usmeren na oporavak od poplava iz 2014, ali i za sprečavanje budućih poplave, od čega je više od dva miliona ljudi u Srbiji imalo koristi.

Do kraja 2018. godine izgrađeno je preko 230 kuća, dok je gotovo 2.500 kuća pogođenih poplavama renovirano u različitim opštinama.

Čitava zgrada je podignuta u Obrenovcu, kako bi se obezbedilo socijalno stanovanje za preko 40 porodica koje su izgubile sve što su imalo u poplavama.

Blizu 40.000 porodica poljoprivrednka dobilo je podršku u stočnoj hrani, sadnicama voća, životinjama, ozimim usevim i obuci.

Zahvaljujući rekonstrukciji 15 osnovnih i srednjih škola i izgradnji jedne nove škole i jednog vrtića, više od 13.000 učenika i nastavnika ponovo je dobilo uslove za učenje i rad.

EU je takođe rekonstruisala sistem za snabdevanje pijaćom vodom u Trsteniku, obnovila 12 kilometara regionalnog puta Korenita-Krupanj, sanirala 24 klizišta, izgradila dva nova i popravila četiri mosta.

Većina država članica EU ponudila je pomoć poput brodova, helikoptera, pumpi i humanitarnih kompleta Srbiji i susednoj Bosni i Hercegovini.

Bilo je raspoređeno više od 800 humanitarnih radnika, proizvedeno je 80 satelitskih snimaka i mapa, a Evropska komisija je sufinansirala prevoz pomoći do pogođenih područja u obe zemlje.

Mehanizam je ponovo aktiviran na zahtev Srbije tokom krize nastale pandemijom virusa korona.

U Srbiju je stigla medicinska oprema, laboratorijski materijal, lična zaštitna oprema, a jedna od konkretnih isporuka podrazumevala je dopremanje 10.000 maski iz skladišta hitne medicinske opreme Evropske unije, RescEU, smeštenog u Rumuniji.

(EUpravo zato/Euzatebe.rs)