Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević sastala se u Briselu sa predsednikom Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC) Oliverom Ropkeom, gde su razmenjena mišljenja o trenutnom stanju u procesu pristupanja EU.

Razgovaralo se i o Reformskoj agendi i saradnji Vlade i civilnog sektora u pregovaračkom procesu.

Šta je Reformska agenda?

Prema Planu rasta, svaki partner sa Zapadnog Balkana biće pozvan da pripremi reformsku agendu zasnovanu na postojećim preporukama, uključujući godišnji paket proširenja i zaključke Ekonomskog i finansijskog dijaloga na osnovu Programa ekonomskih reformi (ERP) zemalja. Komisija će se o agendi konsultovati, oceniti je i usvojiti.

Reformska agenda će identifikovati ograničen set prioritetnih reformi, podeljenih na kvalitativne i kvantitativne korake koji će služiti kao "uslovi plaćanja". Po njihovom ostvarenju, oni će pokrenuti oslobađanje sredstava u okviru novog Instrumenta pomoći reformama i rastu prema unapred određenom vremenskom okviru.

Ministarka je istakla da je Ministarstvo za evropske integracije otvoreno za unapređenje dalje saradnje sa civilnim društvom na postizanju jasnog dijaloga, što je predsednik EESC Ropke pozdravio. Naglasio je da će Komitet nastaviti da prati i aktivno učestvuje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji kroz format Zajedničkog konsultativnog odbora i najavio naredni sastank za oktobar ove godine.

Sagovornici su se složili da je civilno društvo partner insititucija vlasti u procesu integracija, jer predstavljaju pokretač promena i reformi.

Ko je Oliver Ropke?

Oliver Ropke je izabran za predsednika EESC u aprilu 2023. Član EESC je od 2009. Ropke je bio predsednik Radničke grupe EESC, član Biroa EESC i izvestilac mnogih rezolucija i mišljenja EESC o zapošljavanju i socijalnim politikama, jedinstvenom tržištu i inovacijama.

Ropke je predvodio briselsku kancelariju Austrijske federacije sindikata (OGB) i preuzeo nekoliko visokih pozicija, uključujući predstavnika OGB-a u institucijama EU, Izvršnog komiteta ETUC-a i savetodavnog člana OGB saveznog izvršnog odbora. Ropke ima pravno iskustvo, što je i diplomirao na Univerzitetu u Beču.

Plan rasta za Zapadni Balkan 

Plan rasta za Zapadni Balkan će pokrivati period od 2024. do 2027. godine, a očekuje se da će u narednim godinama u okviru Fonda biti obezbeđeno do dve milijarde evra grantova i četiri milijarde evra zajmova za šest partnera EU sa Zapadnog Balkana.

Glavni cilj ovog projekta je da podrži usklađivanje partnera sa Zapadnog Balkana sa vrednostima, zakonima, pravilima, standardima, politikama i praksama EU, u cilju budućeg članstva u EU, kao i njihovu progresivnu integraciju u jedinstveno tržište Evropske unije.

(M.A./EUpravo zato)