Tehnološki gigant "Gugl" podržao je projekat sa satelitom koji bi trebalo da se lansira u martu zarad prikupljanja podataka o nivou metana širom sveta. Novi satelit će kružiti 300 milja iznad Zemlje, 15 puta dnevno.

Metan je jedan od gasova sa efektom staklene bašte i jedan od glavnih uzročnika globalnog zagrevanja. Velika količina metana proizvodi se u poljoprivredi i postupcima odlaganja otpada, ali će se Guglov projekat usmeriti konkretno na emisije metana iz postrojenja za proizvodnju nafte i gasa, prenosi Bi-Bi-SI (BBC).

Kompanije koje eksploatišu naftu i gas redovno sagorevaju ili ispuštaju metan. Novi projekat je nastao saradnjom između Gugla i Environmental Defense Fund-a, neprofitne globalne klimatske organizacije.

Podaci prikupljeni satelitom će biti obrađeni pomoću veštačke inteligencije ove tehnološke kompanije i koristiće se za generisanje mape metana sa ciljem identifikacije curenja metana na naftnim i gasnim infrastrukturama širom sveta.

Međutim, kompanija je rekla da ukoliko identifikuje značajno curenje, neće obavestiti direktno vlasnika infrastrukture odgovorne za to.

"Naš zadatak je da informacije budu dostupne", navode u saopštenju dodajući da će među onima koji će imati pristup biti vlade i regulatori, a na njima je da primene eventualne promene.

Ne postoji međunarodno pravilo o kontroli emisija metana. Evropska unija je usvojila set predloga s ciljem smanjenja emisija, što uključuje prisiljavanje operatera nafte i gasa da poprave curenja. U sektoru uglja, sagorevanje će biti zabranjeno u članicama od 2025. godine.

Guglova mapa, koja će biti objavljena na "Earth Engine", neće biti u realnom vremenu, već će podaci biti slati sa satelita svakih nekoliko nedelja. Godine 2017, Evropska svemirska agencija lansirala je sličan satelitski instrument pod imenom "Tropomi", koji prati prisustvo tragova gasova u atmosferi, uključujući metan. To je bila misija sa minimalnim vekom trajanja od sedam godina, što znači da bi mogla završiti ove godine.

Karbon Maper, koji koristi podatke iz "Tropomi", objavio je izveštaj 2022. godine koji ukazuje da su najveća koncentracija metana primećena u Turkmenistanu, Rusiji i Sjedinjenim Državama, ali podaci nisu uključivali Kanadu ili Kinu zbog oblaka.

Uprkos raznim naporima za praćenje, nivoi metana ostaju zabrinjavajuće visoki. Nasa tvrdi da su se nivoi štetnih gasova više nego udvostručili u poslednjih 200 godina, a 60 odsto je uzrokovano ljudskom aktivnošću. Veliki doprinos tom procentu daje stoka, naročito krave zbog načina na koji vare hranu.

Godine 2020, Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država objavila je izveštaj koji kaže da jedna krava može da proizvede od 154 do 264 funti metana svake godine. U izveštaju stoji i kako se smatra da širom sveta postoji oko 1,5 milijardi uzgajanih krava.

"Sateliti su odlični za otkrivanje zaista velikih, masivnih krivaca emisija metana", rekao je Piter Torn, profesor fizičke geografije na Univerzitetu Majnut u Irskoj i dodao da je nešto teže otkrivanje difuznijih izvora metana, poput onih koji dolaze iz poljoprivrede.

Izvor: J.N./EURACTIV.rs