Delegacija EU u Srbiji raspisala je tender za projektovanje i izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Novom Sadu, koji uključuje sanitarnu deponiju kapaciteta približno 1.209.000 m3, kao i projektovanje i izgradnju dve transfer stanice sa svim neophodnim zgradama i opremom u Bačkoj Palanci i Vrbasu.

Regionalni centar za upravljanje otpadom, osim Novog Sada, obuhvataće i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas.

Ovaj projekat će sa 60 miliona evra finansirati Evropska unija, a sa 40 miliona evra Republika Srbija, izjavila je članica Gradskog veća za imovinu i zaštitu životne sredine Mira Radenović Bojić.

Rok za prijavu na tender je 5. septembar.

Kako je ranije najavljivano, ovaj Regionalni centar, trebalo bi da počne da radi 2026. godine.

Svim domaćinstvima i privredi će biti omogućena primarna selekcija otpada obezbeđivanjem po dve kante ili kontejnera za "suvi" i "mokri" otpad. U "suvi" otpad spadaju plastika, papir, karton i slične materije koje se mogu reciklirati, dok "mokri" čini biorazgradivi otpad. Uz ove dve, biće omogućena i posebna separacija stakla.

Reciklažna dvorišta i transfer stanice

Osim toga, sve opštine moraju da izgrade reciklažna dvorišta, Novi Sad čak tri, gde građani sami mogu da odlože sve vrste otpada na posebno određene površine. Nedavno je na Gradskoj deponiji u Novom Sadu otvoreno prvo od tri planirana reciklažna dvorišta. Građani će na ovu lokaciju moći da donesu karton, plastiku, aluminijum i slične materijale, ali takođe i otpad poput guma, akumulatora i baterija.

Dve transfer stanice su takođe predviđene i nalaziće se u Bačkoj Palanci i Vrbasu, a iz njih će se prikupljeni otpad iz okoline odvoziti na regionalnu deponiju u Novom Sadu.

Sama regionalna deponija trebalo bi da ima liniju za sekundarnu separaciju otpada, a potom i kompostilište za "zeleni otpad", a na kraju i mehaničko-biološki tretman i biosušenje, dok se već gradi reciklažno dvorište za građevinski otpad. S druge strane, deponija bi na tržište iznela gorivo (za cementare), reciklirani metal, staklo, plastiku i papir, kompost.

Grad Novi Sad i sedam okolnih opština zajednički su krajem prošle godine osnovalil novo javno-komunalno preduzeće, čiji će posao biti da upravlja budućom regionalnom deponijom.

(EUpravo Zato/Ekapija)