Evropska unijaisplatila je 2,967 milijardi evra iz Fonda za modernizaciju za podršku 39 energetskih projekata u 10 država članica.

Ove investicije su namenjene modernizaciji energetskih sistema, smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte u sektorima energetike, industrije i transporta, i poboljšanju energetske efikasnosti.

Ova isplata je najveća do sada iz Fonda za modernizaciju, čime je ukupna potrošnja dostigla 12,65 milijardi evra od januara 2021. godine, prema izveštaju AERS-a.

Zemlje koje su primile sredstva iz prve isplate za 2024. godinu uključuju Bugarsku (65,2 miliona evra), Hrvatsku (52 miliona evra), Češku (835,2 miliona evra), Estoniju (24,1 milion evra), Mađarsku (76,8 miliona evra), Letoniju (26,8 miliona evra), Litvaniju (59 miliona evra), Poljsku (697,5 miliona evra), Rumuniju (1,095 milijardi evra) i Slovačku (35 miliona evra), navodi se na sajtu Evropske komisije.

Primeri finansiranih projekata su poboljšanje električne mreže za bolju integraciju obnovljivih izvora energije u Bugarskoj, instalacija fotonaponskih i skladišnih kapaciteta za vodovodne usluge u Hrvatskoj, podrška domaćinstvima za kupovinu i instalaciju novih fotonaponskih sistema u Češkoj, unapređenje i razvoj sistema daljinskog grejanja na obnovljive izvore u Mađarskoj, i različiti ugovori za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Rumuniji.

Fond za modernizaciju, koji se finansira prihodima od prodaje emisijskih jedinica u okviru EU sistema za trgovinu emisijama, ima cilj da pomogne trinaest država članica sa nižim prihodima u njihovom prelasku na klimatsku neutralnost.

(EUpravo zato/Evropska komisija)