Elektrodistribucija Srbije krenula je sa uvođenjem pametnih brojila za električnu energiju u domaćinstvima i privredi sredstvima dobijenim iz EU fondova. 

"Krenuli smo od Beograda i Novog Sada i ugrađujemo brojila domaćih proizvođača, koji su pobedili na tenderu. Korisnici neće imati nikakav trošak, jer je instalacija digitalnih brojila za njih besplatna. Ekipe montera su prošle stručnu obuku i već su na terenu" rekli su u Elektrodistribuciji Srbije.

EU je 2023. godine pomogla Srbiju sa sektorskom budžetskom podrškom vrednom 165 miliona evra. Deo tih bespovratnih sredstava država je namenila distributivnom sektoru za unapređenje mreže – u šta spada i zamena brojila.

Korist od novih brojila za građane biće višestruka – svi podaci biće na jednom mestu, moći će da prate svoju potrošnju i uoče kako mogu da štede energiju, a sam sistem će pratiti varijacije očitanih podataka, ukazivati na eventualne kvarove ili probleme i inicirati kontrolu. Ono što je najvažnije to je da zamena starih novim brojilima neće koštati domaćinstva

"Država je obezbedila više od 180 miliona evra investicija u distributivni sistem, što je rekordan iznos u poslednjih nekoliko decenija. Modernizujemo niskonaponsku mrežu širom Srbije sa ciljem da građani imaju sigurno i pouzdano snabdevanje, da smanjimo prekide u napajanju i da se unapredi efikasnost upravljanja mrežom. Uvođenje pametnih brojila doprineće da umanjimo gubitke na mreži, bolje upravljamo potrošnjom, ali i brže reagujemo na kvarove i otklanjanje problema, što je važno zbog energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine. Očekujemo da Elektrodistribucija Srbije maksimalno efikasno realizuje ovaj projekat u najkraćem mogućem roku" rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Kod pametnih brojila i daljinskog očitavanja nema uticaja na tačnost merenja ili stanja brojača energije ni lokalno, ni daljinski, jer se svaka promena vidi i beleži. Pored toga, brojila imaju odobrenje Direkcije za mere i dragocene metale i pre postavljanja prolaze kroz dodatnu kontrolu tačnosti merenja što takođe potvrđuje Direkcija., piše EU u Srbiji.

"Konstantno radimo na unapređenju i modernizaciji sistema da bi se optimizovao rad distributivne mreže i sprečili gubici. Pametna brojila su deo tog procesa modernizacije, koji donosi bolje usluge za građane i privredu", istakli su u Elektrodistribuciji Srbije.

Kako funkcioniše?

Upravo ugradnjom pametnih brojila sa modernom tehnologijom dobija se precizniji obračun potrošnje struje. Svako pametno brojilo ima u sebi kalendar i sat realnog vremena tako da automatski svakog prvog u mesecu u 00.00 časova upisuje podatke u posebnu, zaštićenu memoriju, kao i u bazu podataka.

Prema podacima Elektrodistribucije Srbije, koja je operator distributivnog sistema, u mreži trenutno postoji oko 3,78 miliona brojila, a najveći deo njih će u narednih nekoliko godina biće zamenjen pametnim.

Stručnjak za energetiku Željko Marković ocenio je da je uvođenje infrastrukture pametnih brojila neophodno i daje nove mogućnosti za korisnike, u zavisnosti od tipa brojila koje se ugrađuje.

"Osim daljinskog očitavanja, koje smanjuje troškove distribucijama, omogućava i uvođenje dinamične tarife što će nas očekivati u nekoj daljoj budućnosti. Savremena digitalna brojila, ili kako ih još nazivamo 'pametna' neophodna su svima koji žele da budu kupci proizvođači električne energije", istakao je Marković.

Iz donacije EU trebalo bi da se ugradi oko 470.000 digitalnih brojila, a očekuje se proširenje projekta sredstvima iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicione banke (EIB). Generalni plan je da se za 10 godina dostigne nivo od 80 odsto pametnih brojila na distributivnoj mreži, što je zacrtani cilj i zemalja EU.

(EUpravo zato/EU u Srbiji)