Naknada će se naplaćivati se na ulaznim kapijama u Perućcu i na Kaluđerskim Barama po kategoriji vozila.

Prema rečima Ranka Milovanovića iz Nacionalnog parka Tara, vozačima za čija vozila su predviđene naknade su:

  • I kategorija motornih vozila do 1,3 metra visine (kod prednje osovine vozila) - motocikli i putnička vozila - 300 dinara po danu,
  • II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3 metra i kombi vozila - 500 dinara po danu,
  • III kategorija motornih vozila visine 1,3 metra (autobusi i kamioni) - 700 dinara po danu,
  • IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 metra (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od tri osovine - sva vozila sa više od tri osovine - 1.700 dinara po danu.

U prvom periodu naplata naknade će se vršiti po vozilu po danu, zatim je predviđeno uvođenje desetodnevnih i godišnjih naknada kada se pribave potrebne dozvole i saglasnosti.

Naknade za korišćenje vozila na motorni pogon u zaštićenom području neće morati da plate:

  • Fizička lica koja imaju prebivalište u zaštićenom području,
  • fizička lica koja su zaposlena na prostoru zaštićenog područja, koja obavljaju poslove ili vrše službene radnje u zaštićenom području,
  • fizička lica sa invaliditetom i posebnim potrebama, penzioneri sa najnižim iznosom penzije u smislu zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje uz podnošenje dokaza - poslednjeg primljenog čeka od penzije i vozila sa registarskim oznakama Bajine Bašte.

Sredstva od naknada za korišćenje zaštićenog područja idu na namenski račun upravljača i mogu se korišćena za aktivnosti na zaštiti i razvoju zaštićenog područja.

(M.A./EUpravo zato/Kurir)