Jedan od ključnih evropskih mesojeda konačno nije na rubu istrebljenja, zahvaljujući naporima organizacija za očuvanje prirode.

Iberijski ris je sve donedavno bio na listi ugroženih vrsta Međunarodne unije za zaštite prirode (IUCN).

Populacija ovih divljih mačaka, srednje veličine, endemske na Iberijskom poluostrvu na jugozapadu Evrope, opadala je godinama zbog prekomernog lova i gubitka staništa.

Njihova glavna hrana, evropski zec, takođe se sve ređe viđa zbog oboljenja poput miksomatoze (zarazna virusna bolest koja napada kuniće).

Situacija je danas ipak malo drugačija, pa je IUCN promenila status iberijskog risa nakon što se trud isplatio.

Povratak iberijskog risa

Ova vrsta nije više na spisku ugroženih životinja več ranjivih.

Iz Unije kažu da se nastavlja njihov "dramatični oporavak sa ivice istrebljenja zahvaljujući održivim naporima konzervacije".

"Dok Crvena lista ugroženih vrsta IUCN proslavlja 60. godišnjicu, njena važnost ne može biti više naglašena kao najkompletnijeg izvora informacija o stanju biodiverziteta u svetu", poručila je generalna direktorka ove organizacije dr Gretel Agilar.

Kako je navela, Crvena lista je neophodno oruđe koje meri napredak u očuvanju prirode i postizanju ciljeva biološke raznolkosti do 2030. godine.

Kako je spasen iberijski ris?

Populacija iberijskog risa je eksponencijalno rasla od 62 jedinke, koliko ih je bilo 2001. godine do 648 koliko ih je zabeleženo 2022.

Procenjuje se da danas ima više od 2.000 ovih risova, kako odraslih jedinki tako i mladunaca.

Stručnjaci su se fokusirali na povećanje broja ugroženog evropskog zeca, (Oryctolagus cuniculus) koji je njihov glavni plen, obnavljanje i zaštitu mediteranskih šikara i šumskih staništa. Takođe se radilo na tome da ljudi ne ubijaju ove životinje čime bi se zaustavilo njihovo izumiranje.

Pojedini risovi su prebacivani na druge lokacije ili bi se parili tokom posebnih programa u cilju povećanja populacije.

Više od 400 iberijskih risova je od 2010. godine ponovo naseljeno u Portugalu i Španiji.

Budući planovi

Iako je u pitanju jedna od najuspešnijih akcija oporavka određene vrste divljih mačaka, bitka za risove nije gotova.

To je bio rezultat zajedničkog poduhvata javnih i naučnih institucija, nevladinih organizacija, privatnih kompanija, članova lokalnih zajednica...

iberijski ris u Španiji gde je bio na rubu istrebljenja
blickwinkel / Alamy / Alamy / Profimedia 

Pred njima je i dalje veliki posao jer treba osigurati da iberijski ris preživi. Vrsta je i dalje na meti mnogih pretnji uglavnom zbog varijacija u populaciji zečeva.

Takođe, i same divlje mačke su podložne brojnim zarazama koje mogu preneti i domaće mačke. Svaka promena u staništu, prouzrokovana gradnjom ili klimatskim promenama, utiče na njihovo bivstvovanje tako da postoje planovi da se iberijski ris ponovo nastani na novim lokacijama u centralnoj i severnoj Španiji.

(EUpravo Zato/Euronews)