Svaki građanin Evropske unije ima pravo da slobodno živi, radi ili studira u bilo kojoj državi članici. Evro u tome igra ključnu ulogu, odnosno, Evropska centralna banka.

Uglavnom se gotovina koristi kao najviši nivo privatnosti, ali još nismo dobili nešto slično tome za digitalna plaćanja.

Možda će se to uskoro promeniti zahvaljujući digitalnom evru.

Evropska centralna banka (ECB) objavila je svoj prvi izveštaj o napretku pripremne faze digitalnog evra, koja je počela 1. novembra 2023. godine s ciljem postavljanja temelja za potencijalno izdavanje digitalnog evra.

Privatnost digitalnog evra

Dizajn digitalnog evra uključuje oflajn funkcionalnost koja bi korisnicima nudila nivo privatnosti sličnu gotovini, za plaćanja u fizičkim transakcijama i između pojedinaca.

Kada plaćaju oflajn, detalji ličnih transakcija bili bi poznati samo uplatiocu i primaocu i ne bi bili deljeni s pružaocem platnih usluga, Eurosistemom ili bilo kojim pružaocima podržavajućih usluga, preneo je Forbs.

Tokom poslednjih meseci ECB je dogovorila tehničke odredbe potrebne za garanciju da će onlajn transakcije digitalnim evrom pružiti još viši nivo privatnosti od trenutnih rešenja digitalnog plaćanja, uz istovremeno obezbeđivanje snažne zaštite krajnjih korisnika od prevara.

Eurosistem bi koristio najsavremenije mere, uključujući pseudonimizaciju, hašing i enkripciju podataka, kako bi osigurao da ne može direktno da poveže transakcije digitalnim evrom s određenim korisnicima.

U skladu s trenutnom praksom, pružaoci platnih usluga imali bi pristup samo ličnim podacima potrebnim za obezbeđivanje usklađenosti sa zakonima EU, poput propisa o suzbijanju pranja novca.

Za korišćenje podataka u komercijalne svrhe, pružaoci platnih usluga trebalo bi da imaju izričitu saglasnost korisnika.

ECB će biti pod nadzorom nezavisnih tela za zaštitu podataka koja će pratiti njenu usklađenost s Evropskom uredbom o zaštiti podataka (EUDPR) i Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Oflajn digitalni evro

Eurosistem razvija oflajn funkcionalnost koja bi omogućila korisnicima digitalnog evra plaćanje bez internetske veze nakon što unapred finansiraju svoj digitalni evroračun putem interneta ili bankomata.

Zgrada Evropske centralne banke
Christoph Hardt / imago stock&people / Profimedia Zgrada Evropske centralne banke

Plaćanja bi se odvijala direktno između oflajn uređaja – npr. mobilnih telefona ili platnih kartica – koji pripadaju korisnicima uključenima u transakciju, bez potrebe za oslanjanjem na treće strane.

Za oflajn plaćanja korisnici bi mogli da koriste svoje mobilne uređaje, dok Eurosistem takođe istražuje potencijalnu upotrebu pametnih kartica koje se napajaju baterijama ili pametnih kartica bez napajanja koje koriste uređaj za povezivanje.

Predviđeno je da će korisnici imati mogućnost da povežu svoj digitalni evronovčanik s komercijalnim bankovnim računom, omogućujući plaćanje putem digitalnog evronovčanika bez potrebe da unapred napune svoje digitalne novčanike.

(EUpravo Zato/Index.hr)