YouTube Prrintscreen/LET ME KNOW, Youtibe Printscreen/ Denmark’s ‘Disappearing Road’ Is Really An Awesome Underwater Highway Eresundski most tunel koji spaja Dansku i Švedsku

Dansku prestonicu Kopenhagen i švedski grad Malme povezuje jedinstven put – osam kilometara dug most Eresund koji se na veštačkom, Bibernom ostrvu, nastavlja u podvodni tunel.

Eresundski most je jedan od najfascinantnijih mostova sveta, jer je u pitanju kombinacija mosta i (podvodnog) tunela, a za potrebe njegove izgradnje, napravljeno je i čitavo veštačko ostrvo.

Ujedno, ovo je i najduži most na svetu koji prelazi državnu granicu.

Eresundski most ili Eresundska veza namenjena je za drumski (četiri trake) i železnički saobraćaj (dva koloseka) i najduži je kombinovani most-tunel takve vrste u Evropi.

Ideja za spajanje dva kopna preko Eresundskog moreuza, postojala još pre Drugog svetskog rata, uoči kog je i odbačena. Detaljno je proučavana ponovo 1950-ih i 1960-ih godina od strana Vlada Švedske i Danske, ali je 1970-ih ponovo odbačena zbog ekonomske situacije i zabrinutosti za prirodu i posledice koje bi izgradnja na nju mogla da ima.

Konačno, prema projektu danskog arhitekte Džordž K.S. Rotne ispred kompanije "COWI", gradnja je započeta 1995. godine. Poslednji deo je ugrađen 1999. godine, a most-tunel je zvanično otvoren 1. jula 2000. godine.

Most se proteže od Malmea sve do veštačkog ostrva Peberholm (ostrvo Biber koje je ime dobilo jer se nalazi odmah do prirodnog ostrva Saltholm, što znači So), smeštenog na sredini moreuza. Ovo ostrvo je napravljeno od materijala iskopanog sa morskog dna tokom gradnje mosta.

Na tom ostrvu, most prelazi u tunel ukupne dužine četiri kilometra, od kojih se tri i po kilometra nalazi ispod površine mora. Tunel čini čak pet manjih tunela, od kojih su četiri su namenjena drumskom i železničkom saobraćaju, dok je peti za evakuaciju.

Ovaj most godišnje pređe preko 20 miliona ljudi, a najviše onih koji žive u Švedskoj, a rade u Danskoj, i obrnuto. Kako izgleda vožnja ovim mostom pogledajte u videu.

(EUpravo zato)