Švedski parlament je usvojio zakon kojim se spušta starosna granica sa 18 na 16 godina za promenu pola.

Zakon je posle šest sati debate usvojen sa 234 glasa za i 94 protiv.

Prema novom zakonu koji stupa na snagu u julu 2025, mlađima od 18 godina će i dalje biti potrebna dozvola staratelja, doktora i Nacionalnog odbora za zdravlje i blagostanje.

Takođe, pacijentima u Švedskoj za operaciju neće, kao ranije, biti potreban preduslov da imaju dijagnostifikovanu rodnu disforiju, koju psiholozi definišu kao stresno iskustvo osobe čiji pol se ne poklapa sa njihovim rodnim identitetom.

Slični zakoni su već usvojeni u Danskoj, Norveškoj, Finskoj i Španiji.

Iako je Švedska prva zemlja koja je legalizovala promenu pola još 1972. godine, nova uredba je izazvala veliku debatu.

Dok jedni tvrde da će se time načiniti "bitna razlika", drugi su uvereni da su potrebna dodatna istraživanja.

Novi zakon će takođe razdvojiti proces zakonitog menjanja pola od hirurške operacije za koju je i dalje potrebno opsežno ispitivanje i procena lekara kao i da pacijent bude punoletan.

"Nije razumno da postoje isti zahtevi za zakonitu promenu pola i nepovratnu operaciju. Velika većina Šveđana neće ni primetiti da se zakon promenio, ali za određeni broj transrodnih osoba nova pravila su značajna", rekao je Johan Hultberg iz vladajuće Stranke umerenih.

Desničari najveći kritičari

Međutim, plan je prilično nepopularan na desnoj strani političkog spektra.

Hrišćanske demokrate, koje čine koaliciju, kao i Švedske demokrate sa krajnjeg desnog centra, nisu podržale zakon, a mnogi poslanici su rekli da žele prvo da vide više ispitivanja o rodnoj disforiji.

Lider Švedskih demokrata, Džimi Akeson, rekao je da je "užasno da predlog koji očigledno nema podršku naroda bude izabran tako lagodno".

Švedski premijer Ulf Kristerson je branio zakon nazvavši ga "balansiranim i odgovornim".

Anketa švedske televizije TV4 je pokazala da 59 odsto Šveđana smatra da je zakon loš, a svega 22 odsto ga je podržalo.

Zastave LGBT i trans zajednice
MONDO/Stefan Stojanović 

Kako je u drugim zemljama?

Određen broj evropskih zemalja je već doneo zakone kojima se olakšava promena pola u zakonskom smislu.

U Nemačkoj više nije neophodno priložiti lekarsko uverenje za zakonsku promenu pola, a to se odnosi i na mlađe od 16 godina, iako im je potrebna saglasnost roditelja ili staratelja.

Španija je takođe prošle godine dozvolila da se pacijenti, sa navršenih 16 godina, mogu odlučiti na promenu pola bez lekarske evaluacije.

U Velikoj Britaniji se ipak zahteva da se dostavi uverenje o rodnoj disforiji, ili da se ispune i drugi kriterijumi - da je pacijent imao operaciju promene pola i da je sa "potvrđenim polom" živeo najmanje dve godine.

(N.P/EUpravo Zato/BBC)