Marko i Dušica Uzelac su u leto 1995. stigli u Srbiju na traktoru samo sa stvarima koje su mogli da ponesu.

Dospeli su u Obrenovac gde su počeli da žive sa rođacima – u stanu od 50 kvadrata u živelo i do 20 ljudi. Marko je ranije bio kuvar u Hrvatskoj, ali je u Srbiji uspevao da brzo nađe privremene poslove radeći kao konobar kako bi izdržavao porodicu. Obezbediti krov nad glavom za njih četvoro se, međutim, pokazalo kao teško.

Bračni par Uzelac čuo je za mogućnost dobijanja seoske kuće u okviru Regionalnog stambenog programa. Ovo im je odgovaralo jer bi im omogućilo da ostanu u istom selu u kom su živeli godinama, u blizini svojih odraslih ćerki i šestoro unučadi. Zato su sakupili neophodnu dokumentaciju i prijavili se.

"Prijavio sam se u poslednjem momentu. Nada nam nije umirala. Da nije njihove pomoći bilo, ovo što imamo ne bi postojalo. I dan danas bih bio negde podstanar, u nečijoj tuđoj kući i plaćao i zidao tuđu kuću umesto što svoju sređujem", kaže Marko Uzelac, korisnik Regionalnog stambenog projekta (RSP) u videu EU u Srbiji.

Želja im se ostvarila u julu 2016. godine. Nakon više od 20 godina tokom kojih nisu imali svoj dom, dobili su kuću, sa velikom baštom i voćnjakom.

Sve ovo omogućeno je zahvaljujući Regionalnom stambenom programu. U pitanju je višegodišnja zajednička inicijativa partnerskih zemalja (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija) koju podržava međunarodna zajednica i koja za cilj ima zatvaranje poglavlja dugotrajnog raseljavanja u regionu. 

Još jedan program EU namenjen ovom pitanju

Pomoć Evropske unije u potrazi za krovom nad glavom ne završava se samo na Regionalnom stambenom programu. Program "Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji" (EU SHAI) osmišljen je da poboljša primenu politika socijalne inkluzije u Srbiji i obezbedi održiva stambena rešenja, uz koje se dodaju mere aktivne inkluzije za najugroženiju populaciju.

Program "Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji" (EU SHAI) osmišljen je da poboljša primenu politika socijalne inkluzije u Srbiji i obezbedi održiva stambena rešenja praćena merama aktivne inkluzije za najugroženiju populaciju.

Evropska unija izdvojila je 27 miliona evra putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2018. za 63 meseca sprovođenja Programa, a Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) izabrana je kao implementacioni partner.

Vreme implementacije projekta je od decembra 2019. do februara 2025. godine. Plan je da se za to vreme u 19 opština u Srbiji za 381 porodica koje spadaju u socijalno ugroženu grupu stanovništva obezbebedi krov nad glavom i podrška u oblasti obrazovanja, unapređenja zapošljivosti, zapošljavanja i samozapošljavanja i pristupa različitim uslugama socijalne zaštite, prema podacima sa sajta EU u Srbiji.

(JA/EU u Srbiji/EUpravo zato)