Evropski sud pravde je Mađarsku kaznio novčanom kaznom od 200 miliona evra jer nije sprovela raniju presudu kojom je osuđena za kršenje prava azilanata.

Sud EU je 2020. presudio da Mađarska, između ostalog, nije poštovala pravo Unije u području postupaka za priznavanje međunarodne zaštite i vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom.

Ta povreda se odnosila na ograničenje pristupa postupku međunarodne zaštite, nezakonito zadržavanje tražilaca azila i zaštite u tranzitnim zonama i povredu njihovog prava na ostanak na mađarskoj državnoj teritoriji do konačne odluke o pravnom leku, kao i na udaljavanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom.

Pošto Mađarska još nije postupila u skladu s presudom iz 2020. (osim u pogledu tranzitnih zona koje je već zatvorila pre objave te presude), Evropska komisija je podnela novu tužbu zbog povrede obaveze radi izricanja finansijskih sankcija.

Milion evra po danu zakašnjenja

Sud je u svojoj presudi utvrdio da Mađarska nije preduzela potrebne mere za izvršenje presude iz 2020. Time Mađarska, povređujući načelo lojalne saradnje, namerno izbegava primenu zajedničke politike Unije u području međunarodne zaštite, kao i pravila o udaljavanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom.

To ponašanje čini znatnu pretnju za jedinstvo prava Unije.

Sud je stoga naložio Mađarskoj plaćanje paušalnog iznosa od 200 miliona evra i novčane kazne od milion evra po danu zakašnjenja, kaže se u saopštenju Suda.

(EUpravo Zato/Euronews)