Šta znamo o ekološkoj pismenosti i koliko smo i sami ekološki pismeni - možete saznati ukoliko posetite jedno od dva najavljena predavanja čuvenog američkog profesora dr Tomasa marcinkovskog u Beogradu, i to koliko sutra i prekosutra.

Predviđeno je da nakon predavanja bude i diskusija za razmenu ideja sa profesorom.

Prvo od dva predviđena predavanja se organizuje u sredu, 27. marta, u 11 časova na Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu, prenosi Klima 101.

Tema predavanja je „Šta je ekološka pismenost, kako ona izgleda i zašto je važna za obrazovanje mladih i nastavnika - iskustvo iz SAD" (What is environmental literacy, what it looks like, and why it matters for Youth and Teacher Education - Experience from the USA).

Ko je profesor Marcinkovski?

Doktor Tomas Marcinkovski, profesor i programski rukovodilac obrazovanja u oblasti prirodnih nauka, tehnologije i matematike na Tehnološkom institutu na Floridi (Sjedinjene Američke Države).

Dr Tomas Marcinkovski je renomirani profesor sa bogatim iskustvom u obrazovanju iz oblasti prirodnih nauka, tehnologije i matematike. Član je tima koji je osmislio upitnik za merenje nivoa učeničke ekološke pismenosti, poznat kao MSELS upitnik. Ovaj upitnik se primenjuje u više zemalja širom sveta uključujući i Srbiju. Shvatanja dr Marcinkovskog o ekološkoj pismenosti dragocena su za edukatore i sve one koji se zalažu za izgradnju održive budućnosti. U Beograd dolazi u sklopu aktivnosti na projektu ELIPS

Ovo predavanje na engleskom jeziku namenjeno je svim studentima i istraživačima koji se bave obrazovanjem, a posebno nastavom biologije, hemije i geografije.

Prisutni će imati prilike da razgovaraju i postave pitanja profesoru Marcinkovskom.

Drugo naučno-popularno predavanje biće upriličeno u četvrtak, 28. marta, sa početkom od 17.30 časova, u Atrijumu Narodnog muzeja Srbije, na temu „Možemo li biti ekološki pismeni ako nismo osetljivi na prirodnu sredinu i ekološke probleme? - Kako razumemo, merimo i unapređujemo ekološku pismenost?" (Can we be environmentally literate if we are not sensitive to the natural environment and environmental problems? - How do we understand, assess, and enhance environmental literacy?).

Ovom prilikom biće obezbeđen konsektutivni prevod. Predavanje je namenjeno svima koji su zainteresovani za teme obrazovanja, ekologije i životne sredine.

Prisutni će imati prilike da učestvuju u diskusiji i razmeni ideja sa profesorom Marcinkovskim i članicama projekta ELIPS (Environmental Identity of Primary School Students in Serbia/Ekološki identitet učenika osnovne škole u Srbiji).

Šta je projekat ELIPS?

Oba skupa, na kojima učestvuje dr Marcinkovski, otvoriće dr Milica Marušić Jablanović, viši naučni saradnik Instituta za pedagoška istraživanja i rukovodilac projekta ELIPS.

ELIPS ili Ekološki identitet učenika osnovne škole u Srbiji je projekat koji ima za cilj da izmeri nivo ekološke pismenosti učenika u Srbiji i da identifikuje karakteristike ekološkog identiteta učenika, kao i ključne faktore koji utiču na njegovo formiranje.

Pojam ekološke pismenosti sagledava se višeslojno – kao znanje o sadržaju, uspešnost u sagledavanju i rešavanju problema, osetljivost, svest, briga o životnoj sredini i pro-ekološko ponašanje.

Ekološki identitet odnosi se na percepciju sebe u odnosu na okruženje i probleme životne sredine.

(M.A./EUpravo zato/, elips.rs, Klima 101)