Peta regionalna konferencija " Rizici novog doba: nova era održivosti "biće održana
6. juna .

Na konferenciji možete saznati kako će se na poslovanje odraziti ubrzane promene, od razvoja veštačke inteligencije i rizika koje donosi, preko sve većih sajber rizika uslovljenih razvojem novih tehnologija, do klimatskih promena koje remete poslovanje od lanca snabdevanja do ugrožavanja proizvodnje i objekata.

Takođe, biće reči i o tome kako se sve ovo reflektuje na mentalno zdravlje poslodavaca i
zaposlenih, i kako smanjiti stres na poslu, da li su postojeći ESG principi poslovanja dovoljni da se sačuva i planeta, i biznis, i zdravlje ljudi, i na koje rizike prilikom uvođenja ESG strategija treba obratiti pažnju?

Učesnici ovogodišnje konferencije ukazaće na rizike koji se globalno prepoznaju kao najviše preteći u narednom periodu, na potencijalne gubitke koje oni mogu da izazovu, na dostupnu preventivu i rešenja kojima preduzeća mogu da doprinesu smanjenju rizika, kao i na mogućnosti osiguravajućeg pokrića.

Učesnici će ponuditi odgovore na sledeća pitanja:

 • Šta donosi Zakon o veštačkoj inteligenciji EU i kako će se reflektovati na kompanije u
  Srbiji?
 • Kako zaštititi poslovanje od hakera?
 • Kako da se firma zaštititi od finansijskog gubitka ako je zadesi sajber napad?
 • Zašto je važno razvijanje ESG strategija, i kako pravilno uraditi nefinansijski izveštaj
 • Da li će zagađivači u Srbiji ostati bez izvora finansiranja, i koji biznisi će privlačiti
  investitore u budućnosti?
 • Koje su najveće opasnosti za domaće kompanije od klimatskih promena, koji su
  sektori najugroženiji, i na šta nas obavezuje Zakon o klimatskim promenama?
 • Zašto je i za kompanije i za zaposlene važno da se smanji nivo stresa na poslu, i kako to učiniti?       

Konferenciju otvara viceguverner Narodne banke Srbije Željko Jović uvodnim izlaganjem, a zatim sledi uvodno izlaganje Jovana Protića, Nacionalnog koordinatora Međunarodne organizacije rada.

Među učesnicima su predstavnici Vlade Republike Srbije, Hrvatske gospodarske komore, Instituta za mentalno zdravlje, organizacija UN Women i SMART kolektiva, kompanija PwC, Comtrade System Integration, Atlantic grupe, Galenike, ERSTE banke, osiguravajućih društava Generali, Wiener Stadtische, UNIQA, DDOR Novi Sad i Merkur, Marsh McLennan, Senzal Capital, investitor Vladimir Đukanović, međunarodno poznati stručnjak za klimatske promene prof. Dr Vladimir Đurđević, britanska multinacionalna HR kompanija AMS, i drugi. 

Konferencija je namenjena biznis sektoru, javnim preduzećima i institucijama, lokalnim upravama, odnosno, top menadžmentu/donosiocima odluka u preduzećima i lokalnoj upravi, ESG/CSR menadžerima, risk menadžerima, menadžerima za bezbednost podataka i sajber bezbednost, strategijskim menadžerima, HR menadžerima, menadžerima za korporativne komunikacije, vlasnicima preduzeća

Peta regionalna konferencija " Rizici novog doba: nova era održivosti "biće održana
6. juna sa početkom u 9.30h, u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, a organizuje je BeRiskProtected platforma.

Platformu „Be Risk Protected" pokrenuli su portali Sve o osiguranju i Sve o novcu , sa namerom da kroz razne aktivnosti skrenu pažnju javnosti na rizike novog doba, i da informišu što širu publiku o veličini tih rizika, o raspoloživoj preventivi, i o mogućnostima nadoknade štete ukoliko se dogodi.

Kao „rizici novog doba" obrađuju se oni rizici koje, prema globalnim istraživanjima, privrednici u svetu prepoznaju kao „rizike budućnosti" - one za koje se procenjuje da mogu doneti najveće štete poslovanju u narednoj deceniji.

Više informacija o programu i mogućnostima prisustvovanja možete pronaći na linku
https://beriskprotected.rs/konferencija-2024

(M.A./EUpravo zato)