Francusko-srpska privredna komora najavila je da će predstavnici 13 evropskih poslovnih udruženja i bilateralnih privrednih komora u Srbiji u utorak 14. maja potpisati Memorandum o osnivanju Saveta evropskih poslovnih udruženja i privrednih komora u Srbiji, u prisustvu komesara za proširenje Evropske unije Olivera Varheljija.

Kako je istaknuto, time će se označiti prvo ujedinjenje evropskih poslovnih udruženja i bilateralnih privrednih komora koje predstavljaju preduzeća sa evropskim kapitalom u Srbiji, a cilj formiranja Saveta je “da dâ kolektivni glas evropskim preduzećima i posluži kao platforma za buduće zajedničke aktivnosti“.

Ukazano je da će se Savet (CEBAC – Council of European business associations and chambers) zalagati za dalji razvoj i podršku unapređenju pravnog, institucionalnog i konkurentnog poslovnog okvira za uspešan rad svih preduzeća koja posluju u Srbiji – kako onih sa međunarodnim kapitalom, tako i onih sa lokalnim kapitalom.

Takođe, Savet će težiti daljem unapređenju trgovinskih odnosa između evropskih zemalja i Srbije, sa ciljem obostranog prosperiteta.

CEBAC će zagovarati i podsticati primenu mera koje bi ojačale saradnju između srpskog tržišta i ostalih evropskih tržišta.

Naglašeno je i da su evropske zemlje od suštinskog značaja kao trgovinski partneri za Srbiju, i u uvozu i u izvozu, sa više od 5.000 preduzeća sa evropskim kapitalom i više od 200.000 radnih mesta koja su stvorena u Srbiji.

Memorandum za osnivanje CEBAC potpisaće Belgijsko Srpska poslovna asocijacija, Britansko-srpska privredna komora, Francusko-srpska privredna komora, Helensko privredno udruženje Srbije, Holandsko-srpska privredna asocijacija, Hrvatski poslovni klub, Komora italijansko-srpskih privrednika, Nemačko-srpska privredna komora, Nordijska poslovna alijansa, Poljsko-srpska privredna komora, Slovenački poslovni klub, Švajcarsko-srpska trgovinska komora, Udruženje italijanskih industrijalaca Confindustria Serbia, navedeno je u saopštenju.