Tijana Koprivica, direktorka održivog poslovanja Delta Holdinga,predstavila je dobru poslovnu praksu ove kompanije u određivanju ciljeva i strategije održivog poslovanja.

Podsetivši da je Delta Holding nedavno na Međunarodnom ekonomskom forumu Perpektive u Zagrebu proglašena za ESG lidera regiona u konkurenciji 49 velikih kompanija iz 8 zemalja Tijana Koprivica je dodala:

"Posvećeni smo našem cilju da kao kompanija do 2030. godine smanjimo za 50 odsto karbonski otisak, odnosno, emisije gasova staklene bašte i potrošnju iz neobnovljivih izvora energije. Uspeli smo već za petinu da smanjimo korišćenje energije iz konvencionalnih izvora tako što smo instalirali solarne panele na svim objektima kompanije Delta Holding i primenili mere energetske efikasnosti".

Tijana Koprivica, Delta Holding
Ustupljena fotografija/Delta Holding 

Kako je istakla Ana Vulović, menadžerka za korporativne poslove i komunikaciju u AmCham-u, zaštita životne sredine, stvaranje preduslova za šire korišćenje obnovljivih izvora energije i zelena gradnja teme su kojima se godinama unazad bavi AmCham

"Prošle godine među našim članicama smo sproveli istraživanje o nivou zrelosti privrede kada je reč o primeni ESG politika. Kao rezultat istraživanja proistekla je poseta Sava Centru i kompaniji Delta Holding, jednom od ESG lidera. Na ovaj način želimo da ohrabrimo druge kompanije u primeni ESG strategija i podstaknemo razmenu iskustava o najboljim tehnologijama i rešenjima, kao i o izazovima sa kojima se kompanije suočavaju, a sve u cilju da celokupna srpska privreda bude na visokom nivou održivosti", rekla je Ana Vulović, menadžerka za korporativne poslove i komunikaciju u AmCham-u.

Ana Vulović, AmCham
Ustupljena fotografija/Delta Holding 

Sa istorijom dugom više od 40 godina, Sava Centar je od samog početka postavljao visoke standarde, kroz inovativna arhitektonska rešenja i najsavremeniju tehnologiju koji su činili da uvek bude korak ispred svog vremena, naglasila je Katarina Gajić, direktorka projektovanja i izgradnje u kompaniji Delta Real Estate.

Katarina Gajić, Delta Real Estate
Ustupljena fotografija/Delta Holding 

"Zahvaljujući primenjenim ESG rešenjima Sava Centar je ispunio kriterijume EU Taxonomy i u postupku je dobijanja BREEAM sertifikata, jednog od najvažnijih sistema rangiranja uticaja koji jedna građevina ima na životnu sredinu".

(JA/EUpravo zato/Delta Holding)