Priznanja Fonda za nauku, dodeljena su po prvi put. Na događaju "Nauka menja svet" predstavljena je i nova generacija mladih naučnika koja će u naredne dve godine raditi na važnim projektima u okviru programa PROMIS 2023 Fonda za nauku.

Fond za nauku Republike Srbije je tokom pet godina rada otvorio 11 programa sa ukupnim budžetom od 81,7 miliona evra. Za finansiranje je odobreno 497 projekata iz svih naučnih oblasti. Na projektima je angažovano više od 3.000 istraživača iz Srbije iz 145 naučnoistraživačkih organizacija iz naše zemlje.

V.d. direktora Fonda za nauku Republike Srbije dr Milica Đurić-Jovičić je tokom svečanosti istakla da je veoma ponosna na postignute rezultate.

"Za ovih 5 godina otvorili smo 11 programa i podržali projekte koji se bave važnim istraživačkim temama koja doprinose razvoju nauke, tehnologija i društva u celini. Obezbedili smo sredstva za rad istraživača, opremu, međunarodnu saradnju, publikacije kroz skoro pet stotina projekata na kojima radi više od 3.000 istraživača", poručila je dr Đurić-Jovičić, navodi se na sajtu EU u Srbiji.

Prema njenim rečima, Fond je na međunarodnu inicijativu prepoznat kao stabilna evropska institucija jer je postala član Upravnog odbora međunarodne organizacije Science Europe koja okuplja fondove za finansiranje nauke u Evropi

"Ovo je zaista lep jubilej za nauku, naučnu zajednicu, ali i za celu Srbiju. Proslavljamo pet godina postojanja Fonda za nauku, koji je osnovan još 2019. godine sa idejom da se pređe na novi način finansiranja nauke koji je posle velikog broja decenija postao kompetitivan, što znači da najbolje ideje, najkvalitetniji timovi dobijaju finansiranje svojih ideja i svojih istraživanja", rekla je Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelene Begović na svečanosti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.

Begović je istakla da je jedna od uloga Fonda da se približi naučnicima koji možda do sada nisu imali iskustvo u vođenju ozbiljnijih projekata i da ih pripremi za konkurisanje za projekte Evropske unije, koji su mnogo zahtevni i izazovni.

"Nije trošak, već ulaganje"

Zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva je istakla da je veoma važno nastaviti investiranje u naučna istraživanja koja doprinose razvoju privrede i kvalitetu života građana Srbije.

"Ulaganja u naučna istraživanja, razvoj i inovacije ključna su za stvaranje zelene i digitalne ekonomije zasnovane na znanju. Ona nisu trošak, već ulaganje u konkurentnost privrede i dobrobit građana Srbije. Evropska unija snažno podržava nauku i istraživanje u Srbiji, kao najveći donator koji je podržao Fond za inovacionu delatnost, zajedno sa Svetskom bankom, ali i prvi koji je pružio podršku Fondu za nauku, koji je osnovan pre pet godina. EU je pružila direktnu podršku ekosistemu inovacija, istraživanja i razvoja i start-up ekosistema u Srbiji u iznosu od 90 miliona evra, ali ovo je samo deo podrške EU, a mnogo više je obezbeđeno iz programa koje finansira EU kao što su Horizont 2020, Horizont Evropa ili COSME, gde je Srbija postigla odlične rezultate", izjavila je Halačeva.

Direktor Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara istakao je da se Fond za nauku etablirao kao ključno sredstvo za podizanje nivoa i kvaliteta istraživanja u Srbiji, sa praktičnom primenom u ekonomiji i društvu.

"Konkurentnost procesa dodele grantova pomaže istraživačima da se prijavljuju za veće evropske i međunarodne grantove i ojačaju saradnju sa istraživačima u inostranstvu i partnerima iz industrijskih oblasti. Ove aktivnosti značajno su doprinele unapređenju inovacionog ekosistema u Srbiji", izjavio je Pontara.

Ko je sve dobio nagrade?

Priznanja Fonda za nauku dodeljena su istraživačima za izuzetan doprinos u nauci i to u osam kategorija: za izvrsnost u istraživanju (dobitnik: dr Jakša Vučičević), za izvrsnost u oblasti biomedicinskih nauka (dobitnice: dr Tatjana Simić i dr Irena Aranđelović), za istaknute naučne rezultate iz prirodnih nauka (dobitnici: dr Marko Stalevski i dr Milica Vujković), za doprinos u oblasti tehničko-tehnoloških nauka (dobitnik: dr Aleksandra Mišan), za izvrsnost u oblasti društvenih i humanističkih nauka (dobitnica: dr Emilija Nikolić), za mladog rukovodioca u ranoj fazi karijere (dobitnica: dr Aleksandra Buha Đorđević), za otvorenu nauku (dobitnica: dr Aleksandra Janković) i za naučnu komunikaciju (dobitnica: dr Ana Banko).

Na svečanosti su predstavljeni i rukovodioci 30 projekata podržanih u okviru programa PROMIS 2023 koji je namenjen podršci mladim istraživačima i naučnicima u ranoj fazi karijere. Ukupan budžet programa iznosi 4 miliona evra, a na odobrenim projektima u naredne dve godine radiće 156 mladih istraživača.

(JA/EUpravo zato/EU u Srbiji)