Paralelizam između vode i žene evocira dva ključna simbola: život i snagu. Žene su te koje imaju dar čuvanja i darivanja života; voda je osnovni resurs par excellence, bez kojeg niko od nas ne bi mogao živeti. Gde ima vode, tu ima i života. Još od vremena Heraklita slavila se snažna veza između vode i žene. Voda je promenljiva, obilazi prepreke na koje naiđe; od izvora gde nastaje, dolazi do mora, postajući najpre potok, a zatim reka tokom neprekidnog procesa transformacije, što je njena prava snaga. Isti princip važi za ženu koja je sposobna da daje život: menja se, prilagođava se okolnostima, teče svojim putem i na kraju dolazi do ušća, predstavljenog rođenjem deteta koje nosi u utrobi. Tema ženskog i vodenog je lepa i sugestivna. Vodeni element asocira na majčinstvo i praiskonsku matricu života. Na fotografijama Đuzepea la Spade, more postaje materija i poprima fizički oblik koji ulazi u odnos sa živim i prisutnim telom žene, stvarajući neku vrstu ljubavnog odnosa. Fotografska izložba "Voda i žena – Aqua et Mulier" nije samo umetnička izložba od velikog značaja, već i edukativna i naučna.

Fotografije su nastale u saradnji sa dizajnerkom cveća Svetlanom Šikovom i modelima Arijanom Sandford i Kanom Fudžikavom.

Izložba će biti otvorena u sredu, 27. marta u 18.00 časova u prisustvu autora Đuzepea la Spade, kustoskinje Milice Rodić i predsednika Fondacije "Acqua" Etorea Fortune. Postavka se može posetiti do 19. aprila, od ponedeljka do četvrtka od 10.00 do 18.00 i petkom od 10.00 do 15.00 časova.