Održana je druga radionica ESG Lab-a, u prisustvu velikog broja kompanija zainteresovanih za ESG teme.

Silvija Herceg, zamenik direktora Konfindustrije Srbija poželela je dobrodošlicu specijalnom gostu ove sesije Lab-a, Udruženju banaka Srbije. 

Slađana Sredojević, Sekretar Odbora za razvoj finansijskih tržišta i Odbora za edukaciju i ljudske resurse, i Slavica Drinić, Specijalista za upravljanje rizicima i kontrolu poslovanja banaka i poslovanje banaka sa pravnim licima u zemlji, ispred Udruženja banaka Srbije predstavile su upitnik koji će u narednom periodu sva pravna lica morati da popune zajedno sa svojom poslovnom bankom i koji će služiti za merenje doprinosa preduzeća u postizanju i implementaciji ESG standarda.

Šta su ESG standardi?

ESG je skup standarda koji usklađuje poslovanje sa konceptima održivog razvoja u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja. Ovi standardi će u budućnosti biti veoma važni za kompanije i celokupno društvo, a sa njihovom primenom je već započeto u Evropskoj uniji.

Sandra Živković, direktor odeljenja za ESG u Banca Intesa, ujedno i partner ESG Lab-a, pojasnila je gledište na temu rizika iz ugla banaka, kao i prikupljanja podataka koji se odnose na nefinansijsko izveštavanje.

U drugom delu seminara, Marko Novaković, Senior Manager u kompaniji Deloitte i Edoardo Quieti, Project manager u SIAD grupa, partneri inicijative, predstavili su praktičan vodič za kompanije u kontekstu dekarbonizacije kao i dostupna tehnološka rešenja za postizanje ovih ciljeva.

Prezentacije i diskusije tokom seminara pokazale su važnost saradnje između kompanija, bankarskih institucija i ESG stručnjaka.

Predstavljeni su konkretni alati i saveti za postizanje ESG ciljeva, što je doprinelo razmeni korisnih informacija.

ESG Lab je inicijativa Konfindustrije Srbija koja se realizuje uz podršku Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) i u saradnji sa partnerima: Banca Intesa, Bureau Veritas, Deloitte, SIAD Group, advokatska kancelarija Sekulović i Business Intelligence Institute, koja ima za cilj pružanje praktične podrške malim i srednjim preduzećima u usvajanju i implementaciji ESG standarda i održive poslovne prakse.

(M.A./EUpravo zato)