Projekat koji je počeo u decembru prošle godine i traje do decembra 2027, podržava uspostavljanje politika i praksi koje imaju za cilj smanjenje prepreka za učešće žena u privredi i rodnih predrasuda na radnom mestu.

Aktivnosti projekta će biti pre svega fokusirane na žene sa sela, naročiti na nezaposlene ili one koje nemaju dovoljnu stručnu spremu.

Ovaj projekat predviđa saradnjiu sa tri regionalne agencije za razvoj.

Pružiće tehničku pomoć kompanijama koja vode žene, uz zastupanje politika koje omogućavaju privatnom sektoru da primeni rodno izjednačeno zapošljavanje.

Očekivani rezultati projekta su povećanje zapošljivosti žena, promocija i izrada praksi, procesa i mehanizama koji stvaraju uslove za pravično zapošljavanje, razvoj inkluzivne kulture u kojoj je rodna ravnopravnost smatra poslovnom vrednošću, sprovođenje istraživanja na nacionalnom nivou kako bi se analizirao jaz između postojećih veština žena na radnom mestu i veština koje se traže u različitim industrijama.

Vrednost projekta je dva miliona dolara, a sprovode ga Impact Hub Belgrade u saradnji sa AmCham-om, Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, dok ga finansira Američka agencija za mešunarodni razvoj - USAID/Srbija.

(M.A./EUpravo zato)