Prema podacima istraživanja EY preduzetnički barometer, ukupan broj ljudi koji se u Srbiji bave preduzetništvom i lica zaposlenih kod njih iznosio je 416.922, što je činilo 17,6 odsto od ukupnog broja zaposlenih u našoj zemlji. Ovo je za 2,9 odsto više nego prethodne godine u istom periodu

Veliki broj njih prihvatio je pomoć Evropske unije na trnovitom preduzetničkom putu kroz različite programe podrške za preduzetnike i razvoj lokalnih samouprava. Jedan od takvih je EU PRO, za koji je evropski blok u periodu od 2018. do 2021. godine izdvojio ukupno 25 miliona evra – bespovratno.

Otvaranje preko 1.700 novih radnih mesta, doprinos privlačenju novih investicija u vrednosti od 30 miliona evra, kao i bolji kvalitet života za više od 162.000 ljudi koji sada imaju unapređen pristup komunalnim, zdravstvenim i socijalnim uslugama, i obrazovanju, samo su neki od rezultata koje je tokom tri godine rada razvojni program EU PRO ostvario u saradnji sa 99 lokalnih samouprava uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), navodi se na sajtu ovog programa. Program se fokusirao na dva regiona: region Šumadije i Zapadne Srbije, i region Južne i Istočne Srbije, a cilj je bio doprinos uravnoteženom društveno-ekonomskom razvoju nerazvijenih delova Srbije.

Program je sprovodila Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije (MEI) i resornim ministarstvima i institucijama Vlade Republike Srbije.

"EU PRO se oslanja na dobre prakse i ostvarene rezultate svojih prethodnika, razvojnih programa EU PROGRES i Evropski PROGRES", ističu na stranici programa.

Prethodnici - Evropski i EU PROGRES

Evropski PROGRES je projekat koji je prethodio EU PRO. Za vreme njegovog trajanja od 2014. do 2018. predstavljao je najveći razvojni program u Republici Srbiji (RS) koji se usredsređujivao na određeno područje, a imao je za cilj da podrži održivi razvoj 34 lokalne samouprave (LSU) na jugoistoku i jugozapadu zemlje. Vrednost ovog projekta bila je nešto manja od EU PRO - 24,5 miliona evra.

Pre njega, EU PROGRES – pokrivao je 25 opština juga i jugozapada zemlje. Kao i Evropski PROGRES i EU PRO, ceo program bio je usmeren ka stvaranju boljih uslova za život i stvaranju povoljne investicione klime koja će doprineti prosperitetu svakog građanina južne i jugozapadne Srbije. NJegova vrednost iznosila je nešto više od 18 miliona evra.

 EU PRO bio je usmeren na tri ključne kompononete - unapređenje konkurentnosti preduzeća, poboljšanje poslovnog okruženja i jačanje socijalne kohezije i inkluzije.

Koliko je izdvojeno da preduzetnici postanu konkurentniji na tržištu?

U okviru prve komponente projekta bila je predviđena podrška unapređenju konkurentnosti kompanija i povećanju njihove produktivnosti kroz nabavku opreme i pružanje dodatnih/pratećih usluga. Deo ove komponentne bila je i podrška organizacijama koje pružaju pomoć privrednicima da unaprede svoje kapacitete za podršku poslovnom sektoru.

Prvi javni poziv koji je bio namenjen nabavke opreme i pružanju usluga za preduzetnike, mala i srednja preduzeća sproveden je 2018 godine. a kao rezultat ove aktivnosti, početkom 2019. godine, Evropska unija (EU) je izdvojila 2,1 miliona evra za finansiranje razvoja 106 preduzeća.

U julu 2019. godine zatvoren je javni poziv za podnošenje predloga za organizacije za podršku poslovanju u okviru kojeg je 20 takvih organizacija primilo ukupno 627.000 evra za aktivnosti koje su doprinele konkurentnosti i održivosti malih i srednjih preduzeća.

Drugi javni poziv za podnošenje predloga za nabavku opreme i pružanje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, sproveden je 2019. godine, a kao rezultat ove aktivnosti, juna 2020. godine, Evropska unija (EU) je izdvojila 2,5 miliona evra za finansiranje razvoja 112 preduzeća.

Za poboljšanje poslovnog okruženja izdvojeno 5,1 milion evra

U okviru druge komponente, fokus je bio na infrastrukturnom razvoju lokalnih samouprava kroz izdvajanje sredstava namenjenih za pripremu planske i projektno-tehničke dokumentacije, zatim rekonstrukciju/izgradnju poslovnih zona koje treba da privuku investitore. Kako bi se obezbedilo bolje planiranje i upravljanje razvojnim resursima, iz sredstava programa bilo je podržano uvođenje/razvoj GIS sistema (geografsko-informacionog sistema) i nabavka odgovarajuće opreme.

Tokom maja i juna 2018. godine u okviru programa sprovedena su tri relevantna javna poziva – jedan koji se tiče izrade planova detaljne regulacije, drugi koji je fokusiran na podnošenje predloga za izradu izvođačkih projekata za ekonomsku infrastrukturu i treći, za podnošenje predloga za ekonomske infrastrukturne projekte koje je Evropska unija podržala sa više od 5.1 miliona evra. Takođe, Upravni odbor EU PRO programa je u aprilu 2019. godine odobrio rezulatate javnog poziva za podnošenje predloga za uvođenje i razvoj geografskih informacionih sistema (GIS) koji je sproveden od oktobra do decembra 2018. za koji je 34 lokalne samouprave dobilo oko 1,6 miliona evra.

Jačanje socijalne inkluzije i socijalne kohezije

Fondovi programa EU PRO uloženi su i u finansiranje pojedinačnih projekata koji doprinose socijalnoj inkluziji i koheziji u južnoj Srbiji, ali i kroz podršku lokalnim samoupravama u razvoju lokalne socijalne infrastrukture i poboljšanju pristupa osnovnim socijalnim uslugama za građane i građanke.

U okviru programa, tokom maja i juna 2018. godine sproveden je javni poziv za podnošenje predloga za lokalne infrastrukturne projekte koji Evropska unija (EU) finansirala sa 4,5 miliona evra. Ova novac uložen je za povoljšanje uslova u sportskim i kulturnim ustanovama, školama i vrtićima, ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite.

Iz fonda EU PRO programa je takođe u aprilu 2019. godine uloženo oko 380.000 evra za smanjenje neravnopravnosti i diskriminacije, unapređenje međuetničkog razumevanja i obezbeđivanja jednakih mogućnosti za sve pripadnice i pripadnike tih zajednica.

Odgovornost za realizaciju projekta snosila je Kancelarija UN za projektne usluge (UNOPS), koja je izabrana za implementacionog partnera na konkursu koji je organizovala Delegacija EU u Srbiji.

Vidljivi rezultati

Ovaj program je, po svedočenju tadašnje ministarke za EU integracije Jadranke Joksimović, bio veoma uspešan.

"Uspeli smo kroz EU PRO program da unapredimo poslovni ambijent u lokalnim samoupravama, preduzetništvo i inovacije kao i dostupnost kulturnih i drugih sadržaja i tako doveli do jednog od najvažnijih ciljeva evropskih integracija a to jeste smanjenje teritorijalnih nejednakosti ali i smanjenje migracije iz sela u gradove”, rekla je tada resorna ministarka Joksimović.

O vidljivim rezultatima projekta govorila je i Mikela Talatin, direktorka Kancelarije UNOPS-a u Srbiji koja je sprovela EU PRO program u Srbiji.

"EU PRO je postigao vidljive rezultate i doprineo društvenom i ekonomskom razvoju Srbije stvarajući uslove za nove investicije i radna mesta, unapređujući socijalnu infrastrukturu i inkluziju stvarajući tako sinergiju i jednake prilike čime je ispunio mandat UNOPS-a da pomogne ljudima da žive bolje”, rekla je ona.

EU PRO Plus

Naslednik programa EU PRO, EU PRO Plus, ima slične ciljeve, ali sa znatno većim budžetom. Ovaj program, čija je ideja takođe razvoj 99 lokalnih samouprava u regionima Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije, otpočeo je 2021. godine i njegova vrednost iznosi čak 40 miliona evra i to inicijalno 30 miliona za ugovorene razvojne aktivnosti i dodatnih deset miliona usmerenih na podršku lokalnim samoupravama, malim privrednicima i zdravstvenom sistemu u oporavku od posledica uzrokovanih pandemijom kovid 19.

Program vodi Ministarstvo za evropske integracije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i trajaće do 2025. godine.

(JA/EUpravo zato)