Poglavlje 35 otvoreno je na drugoj Međuvladinoj konferenciji između Srbije i EU koja je održana u Briselu, 14. decembra 2015. godine

Pregovaračko poglavlje 35 je specifično u slučaju pregovora o pristupanju Srbije. U ranijim pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, obuhvatalo je pitanja koja ne mogu da se svrstaju ni u jedno drugo pregovaračko poglavlje ili za raspravu o pitanjima koja se pojave nakon što je određeno poglavlje privremeno zatvoreno, kako bi se izbegla potreba za ponovnim pregovaranjem tih poglavlja. Zbog toga u ovom poglavlju nema unapred definisanih pravnih tekovina EU.

U slučaju pregovora sa Srbijom, osim tih pitanja, Evropska unija je iskoristila poglavlje 35 kako bi se preko njega pratio i napredak u dijalogu Beograda i Prištine. Ovo je utvrđeno Pregovaračkim okvirom EU za vođenje pristupnih pregovora sa Srbijom, koji kaže da će se "pitanje normalizacije odnosa između Srbije i Kosova razmatrati u okviru Poglavlja 35 - Ostala pitanja kao posebna stavka kojom se treba baviti u ranoj fazi pregovora, kao i tokom celog procesa pregovaranja, a u posebno opravdanim slučajevima i u okviru drugih relevantnih poglavlja“ (tačka 23 Pregovaračkog okvira EU).

Primena dogovora iz dijaloga

Ovo znači da se u okviru Poglavlja 35 neće voditi rasprava o temama koje su predmet dijaloga Beograda i Prištine, već o primeni dogovora nastalih u okviru dijaloga Beograda i Prištine.

Imajući u vidu značaj dijaloga Beograda i Prištine, na poglavlje 35 će se odnositi pravila vođenja pristupnih pregovora utvrđena u pregovaračkom okviru EU, a koja se primenjuju na poglavlja 23 i 24. Ovo se prvenstveno odnosi na potrebu obezbeđivanja sveobuhvatne ravnoteže u pregovorima. Pregovaračkim okvirom je utvrđeno da: "mora biti obezbeđena opšta ravnoteža u pogledu napretka pregovora u okviru svih poglavlja”. S obzirom na povezanost između Poglavlja 23 - Pravosuđe i osnovna prava i Poglavlja 24 - Pravda, sloboda i bezbednost i vrednosti na kojima je Unija zasnovana, kao i imajući u vidu njihov značaj za sprovođenje pravnih tekovina EU u svim oblastima, ukoliko napredak u okviru pomenuta dva poglavlja bude u značajnom zaostatku u odnosu na celokupan napredak pregovora, i nakon što sprovede sve druge raspoložive mere, Komisija će, na sopstvenu inicijativu ili na zahtev jedne trećine država članica, predložiti da ne preporuči otvaranje i/ili zatvaranje drugih pregovaračkih poglavlja, kao i da prilagodi povezane pripremne aktivnosti, prema potrebi, dok se neravnoteža u ostvarenom napretku ne reši“ (tačke 24 i 25 Pregovaračkog okvira EU).

Pored primene klauzule o ravnoteži na Poglavlje 35, primena pravila vođenja pristupnih pregovora utvrđena za poglavlja 23 i 24, a koja se mogu primeniti i na Poglavlje 35, podrazumeva i da će se ovim poglavljem strane baviti u ranoj fazi pristupnih pregovora i da za Poglavlje 35 mogu biti utvrđena prelazna merila.

(EUpravo zato/Ministarstvo za EU integracije)