Partnerstvo Instituta Vinča i Privredne komore Srbije je za Institut od velikog značaja, a potpisivanje ugovora znači da zvanično postajemo deo značajnog projekta modernizacije i unapređenja Srbije kroz projekat digitalne transformacije. Ovo će omogućiti ne samo razvoj industrije već i naučno istraživački razvoj, na mnogo intenzivniji i moderniji način, sve radi definisanja visokih tehnoloških pristupa i inovativnog biznisa,“ izjavila je prilikom potpisivanja ugovora prof. dr Snežana Pajović, direktorka Instituta „Vinča“.

Ona je poručila da naša nauka treba da se razvja u pravcu inovacija i modernizacije i razvoja tehnologija koje su potrebne našoj privredi.

Sa druge strane, naša privreda treba da nam stavi do znanja šta joj je potrebno kako bi naučnici usmerili svoja istraživanja, kazala je ona.

„Nastojaćemo da u okviru svake oblasti uz pomoć CDT-a primenimo softvere i formiramo habove, kao digitalne prostore u kojima će doći do razmene znanja i samim tim i bržeg razvoja inovativnih proizvoda i usluga“, navela je direktorka „Vinče“.

Šta je Inno-Verse platforma?

"Inno-Verse je digitalna platforma, lansirana u martu ove godine, i jedan od najsavremenijih alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, dizajnirana da olakša i ubrza povezivanje privrede sa najnovijim IT rešenjima. Platforma je namenjena kompanijama, startapovima, naučno-istraživačkim institucijama i razvojnim centrima koji su u neprestanoj potrazi za unapređenjem konkurentnosti i tržišnih pozicija", podsetio je Predrag Nikolić, direktor Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije.

Prema njegovim rečima, ova saradnja predstavlja veliki korak za INNO-VERSE, jer integracija sa Institutom „Vinča“ donosi dodatni kredibilitet i snagu platformi.

Ovo je prilika da se INNO-VERSE pozicionira kao ključni alat za povezivanje akademske zajednice sa industrijom, omogućavajući brži razvoj i implementaciju inovacija.

„Planira se i saradnja i umrežavanje i sa ostalim naučnim institucijama u čitavoj Srbiji, kako bi se naučne aktivnosti u korist privrede još efikasnije pokrenule, a naučnici imali mogućnost da međusobno komuniciraju i razvijau nove ideje i inovacione proizvode, ali i da imaju pristup globalnim informacijama u oblasti nauke. Pored toga, informacije sa platforme biće na raspolaganju i studentima kroz CDT akademiju," dodao je Nikolić.

CDT i Institut „Vinča" zajedničkim snagama radiće na stvaranju inovativnog ekosistema i unapređenju razvoja.

Pored toga, ova saradnja omogućiće studentima i mladim istraživačima da direktno sarađuju sa industrijom i tako unaprede praksu i primenljivost znanja.

(M.A./EUpravo zato, PKS)