Jedan od najvažnijih trgovinskih partnera Srbije je Evropska unija, a s druge strane, veliki broj evropskih kompanija ima interes da investira u našu zemlju. Razlozi za to su brojni, a prema rečima predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža, sve bi se moglo sumirati u jednu činjenicu - da će im se "svaki evro koji ovde ulože vrlo brzo i višestruko isplatiti".

Na pitanja zašto Srbija slovi za jednu od najatraktivnijih lokacija za investiranje i polovanje u Evropi, koliko ekonomska kretanja u EU utiču na ekonomiju i poslovanje u Srbiji, ali i šta bi nam značilo da budemo deo jedinstvenog tržišta, za EUpravo zato govori prvi čovek PKS Marko Čadež.

Zašto Srbija danas slovi jednom od najatraktivnijih lokacija za investiranje i poslovanje u Evropi i zašto je u interesu kompanija iz EU da investiraju u Srbiji?

"Zato što je Srbija ekonomija u usponu, najveća i najuspešnija u regionu, koja svoj rast gradi na znanju, novim tehnologijama, inovacijama. Zato što je deo zajedničkog tržišta Otvorenog Balkana, deo budućeg zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana i verujem vrlo brzo i jedinstvenog EU tržišta. Zato što je novi evropski tehnološki hab i bioekonomski centar, regionalni lider u tehnološkoj transformaciji... Zato što investitori koji dolaze u Srbiju mogu da računaju na pouzdane domaće kompanije kao partnere od poverenja i na obrazovane, kreativne i talentovane ljude. Zato što će, ako ovde investiraju i proizvode, moći da izvoze bez carina na tržišta širom sveta sa oko 2,7 milijardi potrošača. I zato što će im se svaki evro koji ovde ulože vrlo brzo i višestruko isplatiti."

Šta još mi možemo da uradimo da dodatno ojačamo poverenje u Srbiju kao investicionu i poslovnu destinacije?

"Srbija posvećeno radi na podizanju atraktivnosti, sigurnosti i predvidivosti ambijenta za poslovanje u svim njegovim segmentima od unapređenja infrastrukture, preko uvođenja novih tehnologija i inovacija do poboljšanja ponude radne snage prema potrebama domaćih i stranih kompanija. Međutim, za domaću privredu i investitore važno je da se što pre smanje i globalni i regionalni politički rizici koji svuda u svetu utiču na poslovanje i investiranje."

A koliko ekonomska kretanja u EU utiču na ekonomiju i poslovanje kompanija u Srbiji?

"Više nego što na prvi pogled izgleda. Jer, Srbija je oslonjena na EU kao najvažnijeg spoljnotrgovinskog partnera, prvo izvozno tržište i najvećeg investitora, integrisana u evropske ekonomske tokove, a naše kompanije su deo evropskih lanaca snabdevanja... Ako je pitanje u kojoj meri će na nas uticati usporeni privredni rast u EU, odgovor je da u kratkom roku, ove godine, ne bi trebalo da poremeti ostvarenje planiranog povećanja BDP-a, ali da na duže staze može da predstavlja problem. Recimo, smanjenje tražnje u evrozoni moglo bi da umanji performanse rasta domaćih kompanija, posebno iz metalske i hemijske industrije."

Šta bi potpuni pristup Srbije i zapadnobalkanskih ekonomija jedinstvenom tržištu, za koji se zalažete, doneo srpskoj privredi?

"To bi našim kompanijama donelo ista pravila i tretman kakav imaju i kompanije iz EU i otvorilo nove mogućnosti za dodatni rast – i BDP i prihoda pojedinačnih kompanija i izvoza i stranih i domaćih investicija. Na primer, čak i naznaka skorijeg pristupa Srbije jedinstvenom tržištu uticala bi na rast kreditnog rejtinga i ulazak u krug zemalјa sa investicionim rejtingom, koji podrazumeva veću sigurnost i perspektive ulaganja, posebno u dugoročne, tehnološki intenzivne, projekte veće dodate vrednosti. Istovremeno, pristup jedinstvenom tržištu i za državu i privredu značio bi otvaranje evropskih fondova, koji nam sada nisu dostupni, za energetsku i zelenu tranziciju, za infrastrukturu, za nove tehnologije... za jačanje konkurentnosti i otpornosti naše ekonomije."

Da li platforme poput ove mogu da doprinesu boljem razumevanju i poboljšanju poslovnih odnosa?

"Uveren sam da će EUpravo zato i za naše kompanije biti koristan izvor informaciija o politikama, merama i projektima EU koji utiču na poslovanje i u tom smislu podrška u boljem sagledavanju obaveza i benefita u procesu evropskih integracija. Verujem da će ona vremenom izrasti u platformu za dijalog i građana i poslovne zajednice sa EU institucijama."

(EUpravo zato)