Tokom mandata 2019-2024, institucije EU su bile posebno aktivne u usvajanju značajnih propisa u digitalnoj oblasti. Konkurencija, moderiranje sadržaja, deljenje podataka i veštačka inteligencija bili su u centru pažnje Brisela.

Stotine stranica novih propisa, kojima se dodeljuju različite odgovornosti višestrukim agencijama, kao i različiti rokovi implementacije i pregleda, donekle su glavobolja advokatima koji imaju zadatak da ih pretvore u stvarnost, kako unutar regulatornih tela, tako i industrije.

Savet je nagovestio ovu realnost, konstatujući "značajan broj zakonodavnih akata EU" i istakao "potrebu da se u narednim godinama da prioritet njihovoj efektivnoj i efikasnoj primeni", stoji u dokumentu u koji je Euractiv.com imao uvid.

Ovo odražava stavove zainteresovanih strana poslednjih nedelja, koje naglašavaju važnost stvarnog sprovođenja lavirinta propisa u narednim godinama.

Da bi se postigao ovaj cilj, Savet poziva "Komisiju da izvrši srednjoročnu analizu" međudejstva između sektorskog i horizontalnog zakonodavstva u digitalnom sektoru.

Savet takođe naglašava važnost kohezije između Komisije i nacionalnih regulatornih agencija u različitim novouspostavljenim strukturama digitalne uprave, tako da se može izbeći dupliranje posla.

Takođe naglašava važnost saradnje sa postojećim telima EU kao što su agencija za sajber bezbednost ENISA i regulator telekomunikacija BEREC.

Savet takođe poziva izvršnu vlast da razmisli o tome kako da „smanji administrativno opterećenje za javne i privatne aktere, posebno za mala i srednja preduzeća", u skladu sa italijanskim, nemačkim i francuskim obećanjem ministara privrede da će smanjiti regulatornu birokratiju.

Zaštita maloletnika i veštačka inteligencija

U dokumentu se naglašava važnost implementacije digitalnih antimonopolskih pravila i pravila o moderiranju sadržaja kako bi se uhvatili u koštac sa društvenim rizicima, posebno u zaštiti maloletnika.

Nacrt zaključaka posebno pominje zarazne i varljive dizajne, pokazujući otvorenost ka još jednoj digitalnoj regulativi za naredni mandat (2024-2029) u ovoj oblasti.

U dokumentu se dodaje da „posebnu pažnju treba obratiti na dobrobit dece".

Debate o tome kako efikasno zaštititi decu od rizika digitalnog okruženja u poslednje vreme dobijaju podršku u EU i Francuskoj.

Iako Savet paralelno radi na pozivu Komisiji da razmotri inicijative o tome kako da reguliše uticaj influensera, u ovom dokumentu nije uključena nikakva referenca.

Efikasna primena Zakona o veštačkoj inteligenciji je još jedan od prioriteta Saveta, koji u njemu vidi put za podsticanje inovacija u celom bloku.

U dokumentu stoji da je glavni prioritet koordinacija potpuno novih tela veštačke inteligencije, kako na nivou EU, tako i na nivou država članica.

Deregulacija telekomunikacija

Što se tiče telekomunikacija, čini se da Savet neće pozdraviti, već „primiti k znanju" Belu knjigu Komisije od 21. februara koja predlaže, između ostalih scenarija, deregulaciju industrije.

Savet ima za cilj da pozove Komisiju da razvije dugoročnu viziju ove industrije, uzimajući u obzir izveštaj o funkcionisanju trenutne regulative o telekomunikacijama (EECC) koji se očekuje do 21. decembra 2025. godine, navodi se u nacrtu zaključaka.

Međunarodni obim

Savet poziva Komisiju i visokog predstavnika za spoljnu politiku bloka, trenutno Žozepa Borelja, i države članice da „osiguraju proaktivan i koordinisan pristup za razvoj efikasne politike i delovanja EU u globalnim digitalnim poslovima".

Savet dalje naglašava cilj razvoja upravljanja internetom sa više zainteresovanih strana sa partnerima koji isto misle kako bi se podržao zajednički stav u međunarodnim institucijama.

Pored toga, Savet pozdravlja korišćenje „standardizacije kao međunarodne platforme za inovacije u skladu sa vrednostima EU".

Cloud suverenitet

Pozivanje na infrastrukturu Clouda kao „suštinski aspekt evropskog digitalnog suvereniteta" je izbrisano, na osnovu radnog dokumenta. Ovo potvrđuje trend gubitka zamaha za suverene zahteve u Cloud industriji.

Međutim, uvedeno je pozivanje na „digitalni suverenitet na otvoren način".

Sledeći koraci

Dokument će biti razmatran u relevantnoj radnoj grupi Saveta 16. aprila, navodi se u nacrtu.

Očekuje se da će konačni zaključci biti dostavljeni Komitetu stalnih predstavnika (Coreper) 8. maja, pre konačnog usvajanja od strane ministara telekomunikacija EU tokom planiranog sastanka Saveta 21. maja.

(M.A./EUpravo zato/euractiv.com)