Kako poslednjih godina vlada sve veće interesovanje za investicije u banjski, planinski i seoski turizam u Srbiji, sredstva namenjena za ovaj vid investicija u okviru IPARD 3 programa su značajno uvećana u odnosu na prethodne konkurse.

Budžet za ovu godinu iznosi 5.129.608.000,39 dinara.

Ko će sve moći da konkuriše?

Moći će da konkurišu fizička i pravna lica, a bespovratna sredstva za razvoj ruralnog turizma u okviru IPARD programa su do 75% od vrednosti investicije.

Maksimalni iznos podsticaja je 300.000 evra po projektu, dok jedan korisnik može da dobije maksimalno 600.000 evra ukupno u toku trajanja IPARD 3 programa.

Korisnici IPARD podsticaja imaju pravo na isplatu avansa do 50% od odobrenih bespovratnih sredstava, dok taj zahtev za avansnu isplatu podnosilac predaje nakon dobijanja rešenja o odobravanju projekta uz garanciju banke.

Naredni poziv očekuje se krajem leta ove godine.

Kako se uz zahtev za odobravanje IPARD podsticaja predaje i dokumentacija za izgradnju objekata, što uključuje projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i slično) i da prilikom rangiranja prednost imaju zahtevi koji su ranije predati, preporuka je da se već sada krene sa pripremom projekata za Meru 7.

Ukoliko je predata dokumentacija kompletna i u skladu sa zahtevima omogućiće se brži proces administrativne obrade i dobijanje rešenja o odobrenju.

Ukoliko ima više prijava nego raspoloživih sredstava, vršiće se bodovanje i rangiranje korisnika u skladu sa definisanim kriterijumima. U cilju ostvarivanja što većeg broja bodova, od velikog značaja mogu biti preporuke iskusnih IPARD konsultanata.

(M.A./EUpravo zato/eKapija)