Evropski parlament nedavno glasao za izmene Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), koje je Komisija predložila na osnovu političkih smernica Veća pripremljenih na sastanku u februaru.

Na osnovu informacija Komisije i smernica Evropskog veća sa sastanka održanog 17. i 18. aprila 2024. predstavnici sektora su raspravljali i o budućim merama za smanjivanje administrativnog opterećenja poljoprivrednika i tela država članica, kao i merama za jačanje položaja poljoprivrednika u lancu snabdevanja hranom.

Među njima su preispitivanje Direktive o nepoštenim trgovačkim praksama, pojednostavnjenje postupka odobravanja strateških planova u okviru ZPP-a, odlaganje sprovođenja Uredbe o deforestaciji te razmatranje nekih od tehničkih aspekata praćenja u okviru ZPP-a, kao što je geografsko označivanje lokacije fotografija.

Niz država članica podržao je zahtev Nemačke da se prag za de minimis državnu podršku s 25.000 evra podigne na 50.000 evra, a očekuje se da će Veće 13. maja 2024. doneti predložene izmene ZPP-a.

EU članovi Veća su razgovarali o najnovijim kretanjima u trgovini poljoprivredno prehrambenim proizvodima, uzimajući u obzir nove smernice o osiguravanju konkurentnog, održivog i otpornog poljoprivrednog sektora, a rasprava se zasnivala na informacijama predsedništva i Komisije o:

  •  podacima o trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima za 2023. i početak 2024;
  • drugim novostima povezanima s trgovinom poljoprivrednim proizvodima;
  • ažuriranoj studiji o kumulativnom privrednom efektu budućih trgovinskih sporazuma na poljoprivredu EU.

Po pitanju budućeg razvoja trgovinskog programa EU, istaknuto je da treba očuvati otvorenu stratešku autonomiju, sigurnosti snabdevanja hranom i konkurentnost EU, te zaštititi osetljive sektore u EU, poput sektora govedine, živine, šećera, etanola i određenog voća i povrća.

Oni su pozvali na brzo okončanje pregovora sa zemljama koje nisu članice EU, ne gubeći iz vida navedena pitanja.

Još jedna o tema su bili i godišnji izveštaji o uspešnosti koja podnose države članice kako bi predstavile način na koji sprovode ZPP. To je prvi put da se taj postupak sprovodi u okviru postojećeg ZPP-a.

Izveštaji o uspešnosti

Dve glave tačke oko kojih se vodila rasprava ticale su se mera preduzetih u strateškom planu u okviru ZPP-a i da li su one omogućile ispunjavanje očekivanja, kao i o oceni novog modela sprovođenja koji se zasniva na uspešnosti i iskustvima koja bi želeli da podele na osnovu prvih godišnjih izveštaja o uspešnosti.

Iako su sve države članice svoje izveštaje o uspešnosti podnele na vreme, napomenule su da bi teret izveštavanja za 2024. bio veći i ponovno pozvale na pojednostavnjivanje zahteva u pogledu izveštavanja u okviru ZPP-a.

Neke su države članice istakle izazove, među kojima su navele novi informacijski sistem i uticaj geopolitičke situacije na sprovođenje svojih strateških planova u 2023.

(M.A./EUpravo zato/eKapija)