U Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju "Veternik" u Novom Sadu održana je prva diskusija na temu "Deinstitucionalizacija – iskustva i preporuke", u okviru trogodišnjeg EU projekta "Unapređenje sistema socijalne zaštite i pripreme za ESF", čiji je glavni korisnik Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MoLEVSA). Cilj ovog projekta je unapređenje efikasnosti politika socijalne inkluzije kako bi se obezbedile jednake mogućnosti i aktivno učešće najugroženijih i marginalizovanih grupa.

Na događaju su se okupili predstavnici rezidencijalnih ustanova koje su u procesu transformacije, drugih ustanova, kao i predstavnici lokalnih samouprava, centara za socijalni rad, zdravstvenog sistema i pružaoci usluga socijalne zaštite u zajednici koje podržavaju proces deinstitucionalizacije. Ključni stručnjaci i predstavnici relevantnih institucija izneli su svoja iskustva i preporuke.

U diskusiji su učestvovali Gordana Milovanović, vođa tima u kompaniji NIRAS, konsultantske firme angažovane na projektu unapređenja sistema socijalne zaštite; Marina Vidojević, pomoćnica ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Miroslav Brkić, ekspert u kompaniji NIRAS, angažovan kao specijalista na projektu, zbog njegove ekspertize u oblasti socijalne zaštite i deinstitucionalizacije; Maja Raljić, šefica sektora za inspekcijski nadzor u oblasti socijalne zaštite pri Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu, demografiju i ravnopravnost polova; Marija Cucin, socijalna radnica u Domu za odrasle i starije "Sv. Vasilije Ostroški Čudotvorac" koja radi sa korisnicima i pruža im podršku kroz proces deinstitucionalizacije; Ljilja Bognić, direktorka Doma za odrasle i starije "Sv. Vasilije Ostroški Čudotvorac"; Jovan Knežević, korisnik Doma "Sv. Vasilije Ostroški Čudotvorac", koji je mogao da pruži uvid u lično iskustvo i benefite korišćenja usluge stanovanje uz podršku i Marta Sjeničić, ekspertkinja za pravne poslove u kompaniji NIRAS.
Skup je moderirala Sandra Perić, ekspertkinja za proces deinstitucionalizacije u kompaniji NIRAS.

Deinstitucionalizacija dug i složen proces koji zahteva angažman mnogih aktera – sistema socijalne zaštite, zdravstvenog sektora, lokalnih samouprava, pružalaca usluga i građana.

Marina Vidojević, pomoćnica ministra MoLEVSA, izrazila je zahvalnost što je imala čast da govori na ovom važnom događaju. Naglasila je značaj projekta "Unapređenje i jačanje efikasnosti nacionalnih regulatornih mehanizama socijalne zaštite, alata za sprovođenje politika, okvira za obezbeđenje kvaliteta i jačanje kapaciteta za učešće u ESF-u", posebno njegovog dela koji se odnosi na unapređenje izvan-institucionalne brige i razvoj usluga u zajednici. Vidojević je istakla da su partnerstva različitih aktera i saradnja na lokalnom nivou ključni za uspeh procesa deinstitucionalizacije, a stručni skupovi kao što je ovaj pružaju priliku za izgradnju i jačanje tih partnerstava.

Ljilja Bognić, direktorka Doma "Sv. Vasilije Ostroški Čudotvorac", podelila je iskustva svoje ustanove u procesu deinstitucionalizacije. Ustanova trenutno raspolaže sa pet kuća (tri u vlasništvu i dve u zakupu) sa 19 korisnika i dodatna tri slobodna mesta, dok je pod rezidencijalnom negom 440 korisnika. Istakla je da su kuće pokazale kao pogodnije od stanova jer većina korisnika uživa u vrtlarstvu i životu sa kućnim ljubimcima. Cilj je da korisnici postanu dovoljno samostalni za život u manje restriktivnom okruženju i ostvare svoje pune potencijale.

Bognić je napomenula da je zdravlje korisnika najvažniji aspekt brige o njima i naglasila da pravni okvir treba da prati iskustva iz prakse, jer nije bilo napretka u pogledu unapređenja samostalnosti korisnika kada je zakon u pitanju.

Zaključeno je da je deinstitucionalizacija dug i složen proces koji zahteva angažman mnogih aktera – sistema socijalne zaštite, zdravstvenog sektora, lokalnih samouprava, pružalaca usluga i građana. Insistiranje na deinstitucionalizaciji znači brigu o najboljem interesu korisnika, omogućavanje dostojanstvenijeg i osnažujućeg života u lokalnoj zajednici.

Ovaj skup je samo jedan u nizu planiranih stručnih skupova koji potvrđuju važnost procesa deinstitucionalizacije i potrebu za zajedničkim naporima različitih aktera kako bi se postigao najbolji interes korisnika.