Feta je meki, beli kralj grčkih sireva, dobro poznat širom sveta.

Njegovo poreklo datira još od antičkih vremena, a prvi put je pomenut u Homerovoj Odiseji. Zapravo, to je najstariji sir u istoriji, koliko nam pisani podaci svedoče.

Kada je Odisej, prema mitološkim pričama, ušao sa svojom posadom u pećinu kiklopa Polifema, prvo što su primetili je miris bogatog, belog sira, napravljenog od ovčijeg i kozjeg mleka.

"Ušli smo u pećinu, ali on nije bio tamo, samo je njegova punačka ovca pasla na livadi. Pletene korpe su bile pune sira, obori puni ovaca i koza, a svi njegovi lonci i kace, obilati surutkom. Kada se polovina snežnobelog mleka usirila, ona ga je sakupio u pletene korpe, a ostatak je držao u kadi kako bi ga popio", pisao je Homer.

Taj "kiklopski" sir iz mitova je kasnije dobio ime feta, i to sasvim slučajno.

Prema mitu, kiklop Polifem je prvi pripremio sir. Prevozeći mleko koje je sakupljao od svojih ovaca u kožnim kesama napravljenim od životinjskih trbuha, jednog dana je na svoje veliko iznenađenje shvatio da se mleko zgrudvalo i da je poprimilo čvrst, ukusan i konzervisan oblik.

Da li je feta samo grčka?

Za savremenog potrošača, reč "feta" znači slani sir, proizveden u Grčkoj po specifičnoj tehnologiji od ovčijeg i kozjeg mleka.

Stari Grci su proizvod koji nastaje koagulacijom mleka nazivali „sir". Ime "feta", koje doslovno znači „kriška", nastalo je u 17. veku i verovatno se odnosi na praksu sečenja sira koji se stavlja u burad - tradicija koja se i danas praktikuje.

Naziv feta je preovladao u 19. veku i od tada karakteriše sir koji se vekovima pripremao na isti način, a čije se poreklo izgubilo u vremenu.

U 20. veku Grci su se masovno doseljavali u razne zemlje: Australiju, Sjedinjene Države, Kanadu i Nemačku. Kako su se u inostranstvu formirale brojne grčke zajednice, porasla je i međunarodna trgovina fetom.

Potom su razne zemlje počele da proizvode svoje verzije feta sireva, pa je usledio i veliki pravni spor između Danske, Francuske, Velike Britanije, Nemačke i Grčke. Posle duge borbe i dokazivanja pobedu je odnela Grčka.

Evropska komisija je uspostavila zaštitu geografskog porekla različitih proizvoda, kroz njihovu karakterizaciju kao proizvoda sa zaštićenom oznakom porekla tako da ime "feta" mogu da koriste samo sirevi poreklom iz Grčke.

(EUpravo Zato/Greek Reporter)