Zbog toga je Evropsko Veće u martu 2022. usvojilo zaključke u kojima poziva na to da se zbog posledica klimatskih promjena dodatno prilagode sistemi civilne zaštite u području prevencije, pripravnosti, odgovora i oporavka.

U tom kontekstu se države članice se podstiču da ulažu u istraživanja i inovacije, da osiguraju dostupnost dovoljnih kapaciteta na nacionalnom nivou, da potpomažu pripravnost stanovništva...

Ulaganjem u istraživanje i inovacije između ostalog, predviđeno je putem mreže znanja EU, u području civilne zaštite, kako bi se uspešnije otkrili i predvideli ekstremni klimatski rizici i poboljšali kapaciteti civilne zaštite. Predlaže se i i razvoj namenskih programa i vežbi osposobljavanja

Osiguranjem dostupnosti dovoljnih kapaciteta na nacionalnom nivou odgovorilo bi se na rizike koji proizlaze iz klimatskih promena, kao što su šumski požari i poplave.

Osim toga, države članice i Komisija pozivaju se da nastave razvijati kapaciteti EU u području civilne zaštite na temelju scenarija usmerenih na sadašnjost i na budućnost, te uzimajući u obzir ukupne nedostatke.

Podsticanje pripravnosti stanovništa, kako smatra veće, postiže se putem informisanja, obrazovanja, osposobljavanja i vežbi.

Sve ovo smatra se važnim korakom prema jačanju otpornosti Evropske unije.

(M.A./EUpravo zato/European Council)