Miščević je istakla da od 2014. godine, kada je EK donela odluku o poveravanju poslova upravljanja bespovratnim sredstvima EU, institucije Srbije obavljaju poslove programiranja, ugovaranja, praćenja, izveštavanja, finansijskog upravljanja, kontrole i revizije, u skladu sa relevantnim pravilima koja se odnose na pretpristupnu pomoć EU.

Ministarka je naglasila da Evropska komisija u proteklih 10 godina nikada nije donela odluku, niti nagovestila da postoji razlog da se oduzmu povereni poslovi ili suspenduju isplate sredstava Republici Srbiji zbog sumnje na prevaru ili zloupotrebu.

Kako je kazala, upravo to je uobičajena praksa EU ukoliko postoje sumnje ili se istragom nadležnih organa Unije ili Srbije potvrdi postojanje krivičnog dela prevare ili zloupotrebe sredstava EU.

Evropska komisija Srbiji poverila upravljanje sredstvima i iz novog instrumenta Evropske unije (IPA III), pošto se prethodno uverila u ispunjavanje odgovarajućih pravnih, institucionalnih i administrativnih preduslova i funkcionalnost sistema za upravljanje i kontrolu finansijskih sredstava EU, navela je Miščević.

Taj preduslov, kako je rekla, ispunjen je onda kada je uspostavljen odgovarajući pravni i institucionalni okvir za upravljanje i kontrolu sredstava EU koji su revizori Evropske komisije pažljivo prokontrolisali kako bi se uverili u spremnost i sposobnost za upravljanje sredstvima.

Veoma važan deo sveukupnog sistema za upravljanje sredstvima EU, prema njenim rečima, jeste odgovarajući podsistem za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Unije.

Kako je napomenula, ovaj sistem ne bi mogao da postoji da nije pozitivno ocenjen od strane revizora EK.

Ona je predočila da Srbija nije upoznata sa bilo kakvom idejom analize trošenja sredstava iz budžeta EU od strane Evropskog parlamenta u odnosu na našu zemlju, što jeste neuobičajen način kontrole, ali da Parlament kao političko telo može da analizira bilo kakvo delovanje.

S druge strane, kako kaže Miščević, ne postoji nikakva vanredna kontrola Evropske komisije, mada, prema njenim rečima, to svakako ne bi bio neuobičajen način rada jer svako ugovaranje projekata podleže najpre kontroli Delegacije EU u Srbiji, pojasnila je ministarka.

(M.A./EUpravo zato)