Pregovaračko poglavlje 13 deo je Klastera 5 - Resursi, poljoprivreda i kohezija. Poglavlje je otvoreno 2018. godine.

Politika Evropske unije u oblasti ribarstva reformiše se svakih deset godina, kao odgovor na promene koje se odnose na količinu ribe, kao i na opšte privredne prilike u ribarstvu.

Bez obzira što Republika Srbija nema more, pregovori u ovom poglavlju će se odvijati kao u svim prethodnim proširenjima.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za ribarstvo

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva zdravlja; Ministarstva finansija; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva za evropske integracije; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Šta je cilj pregovora u oblasti ribarstva?

Rezultat usklađivanja Republike Srbije sa propisima Evropske unije u oblasti ribarstva biće ispunjenost zahteva u pogledu kontrole nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova, čime će se stvoriti uslovi za plasman proizvoda ribarstva na tržište EU, uz očuvanje nacionalnih vodnih resursa.

(EUpravo zato/Ministarstvo za EU integracije)