Prema UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), gotovo 200 miliona ljudi širom sveta koristi droge kao što su kokain, kanabis, halucinogene droge, opijati i sedativi.

Mnogi od njih suočavaju se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i društvenom marginalizacijom, dok oko 78% korisnika droge nema pristup adekvatnom tretmanu i to dodatno komplikuje borbu protiv ove globalne krize​​​​.

Cilj je borba protiv stigme i diskriminacije koje korisnici droga često doživljavaju, kao i jačanje preventivnih mera i programa za lečenje. UNODC ističe da je neophodno usredsrediti se na ljudska prava korisnika droga, pri čemu se obezbeđuje adekvatan pristup zdravstvenim uslugama i tretmanu​​​​.

Poziv na akciju

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine drogama ili Svetski dan borbe protiv droga, obeležava se svake godine 26. juna, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je ovaj dan ustanovila 1987. sa ciljem podizanja svesti o globalnim problemima koje droga i ilegalna trgovina njome predstavljaju za društvo.

Kampanje koje se sprovode na ovaj dan uključuju javne skupove, edukativne programe i aktivnosti u medijima koje promovišu svest o opasnostima povezanim sa zloupotrebom droga.

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine drogama prava je prilika za jačanje svesti i mobilizaciju društva protiv ovog globalnog problema.

Problem zloupotreba droga u Srbiji

U Srbiji zloupotreba droga predstavlja značajan javnozdravstveni problem. Prema poslednjim podacima, Srbija ima stopu zloupotrebe droga od 0,78%, sa više od 33.000 evidentiranih slučajeva.

Najčešće se koriste supstance kao što su kanabis, sintetičke droge i opijati. Problemi povezani sa drogom u Srbiji uključuju povećanje broja zavisnika, posebno među mladima, kao i visoku stopu kriminala povezanog sa distribucijom i upotrebom droga​​.

Tretman i rehabilitacija, a ne kazna

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana borbe protiv droge je „Zajedno protiv stigmatizacije i diskriminacije".

Ona naglašava potrebu za tretmanom i rehabilitacijom, a ne kaznom, za one koji su pogođeni zloupotrebom droga.

Cilj je borba protiv stigme i diskriminacije koje korisnici droga često doživljavaju, kao i jačanje preventivnih mera i programa za lečenje.

UNODC ističe da je neophodno usredsrediti se na ljudska prava korisnika droga, pri čemu se obezbeđuje adekvatan pristup zdravstvenim uslugama i tretmanu​​​​.

Svako od nas može doprineti rešavanju ovog problema, bilo kroz učešće u lokalnim događajima, volontiranje ili jednostavno širenje informacija o opasnostima povezanim sa drogom, a samo zajedničkim naporima možemo stvoriti društvo bez droga i podržati one kojima je podrška najviše potrebna.

Više informacija možete pronaći na UNODC World Drug Day.

(M.A./EUpravo zato)