Konferencija pod nazivom "Energetska tranzicija Srbije - inovacije i implementacija“, u organizaciji kompanije Wireless Media Group u okviru višegodišnjeg serijala konferencija "Re-set Summit", otvorena je danas u Beogradu. Partneri ovog projekta su Elektroprivreda Srbije, Siemens Energy, MT-Komex i Ford.

Cilj konferencije je da se kroz diskusije i debate o ključnim aspektima energetske tranzicije u Srbiji identifikuju mogućnosti, izazovi i perspektive u oblasti obnovljivih izvora energije, nuklearne energije i e-mobilnosti. Konferencija je okupila predstavnike Vlade Republike Srbije, regulatornih tela, relevantnih institucija iz oblasti energetike, renomirane stručnjake, kao i predstavnike industrije i finansijskih institucija koji zajedničkim delovanjem doprinose inkluzivnoj, pravednoj i pravičnoj energetskoj tranziciji.

Konferenciju pod nazivom "Energetska tranzicija Srbije - inovacije i implementacija" otvorila je Ruža Veljović, direktorka korporativnih poslova i korporativnih komunikacija WMG-a, dok su se u uvodnom izlaganju obratili i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, Nj.e. Emanuele Žiofre, ambasador i šef Delegacije EU u Srbiji, Nj.e. Akira Imamura, ambasador Japana u Srbiji i Nikola Pontara, direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji.

Ruža Veljović, Nikola Pontara i Ana Aleksić na konferenciji Energetska tranzicija Srbije - inovacije i implementacija
MONDO/Stefan Stojanović Predstavnice kompanije WMG Ruža Veljović i Ana Aleksić sa Nikolom Pontarom, direktorom Kancelarije Svetske banke u Srbiji

U uvodnom obraćanju, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je:

"Pre dve godine mi smo na mreži imali 20 MW solarnih elektrana, do kraja ove godine ćemo imati više od 150 MW. Odnosno, kapaciteti za proizvodnju električne energije iz energije sunca su povećani sedam i po puta za svega 24 meseca. Jedan deo čine kupci proizvođači – među kojima su najveći deo domaćinstva. Oko 20 odsto kupaca-proizvođača među domaćinstvima država je podstakla kroz bespovratna sredstva da instaliraju solarne elektrane na svojim krovovima i počnu da proizvode električnu energiju za svoje potrebe. Verujem da smo subvencijama podstakli tranziciju izvesnog broja domaćinstava koji nije zanemarljiv, posebno imajući u vidu da Srbija ima veliki broj individualnih ložišta i da je to veliki izazov koji ćemo morati da rešavamo da bi smanjili zagađenje vazduha u našoj zemlji".

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović
Stefan Stojanović Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović

Na samom početku konferencije prisutnima se obratio i Nj.e. Emanuele Žiofre, ambasador i šef Delegacije EU u Srbiji.

"Znamo da energetska tranzicija predstavlja prioritet za Evropsku uniju, kao i za ceo svet, a ona sa sobom nosi i jedan broj izazova na tom putu na kojima mi radimo i moramo da budemo spremni da se s tim nosimo. Usvajanje energetske politike je naš prvi cilj kako bismo obezbedili čist vazduh i ublažili efekte klimatskih promena.

Takođe, ovo je značajna šansa da diverzifikujemo naše energetske izvore što znači da će naša privreda postati rezilijentna jer se oslanjamo na domaće izvore i obnovljive izvore energije. Taj prelaz će omogućiti našu energetsku bezbednost i predstavlja veliku privrednu šansu", istakao je Žiofre.

Emanuele Žiofre, ambasador i šef Delegacije EU u Srbiji
Stefan Stojanovic/MONDO Nj. e. Emanuele Žiofre, ambasador i šef Delegacije EU u Srbiji

Osvrnuvši se na sve veću potrebu za unapređenje obnovljive energije Nj.e. Akira Imamura, ambasador Japana u Srbiji podsetio je na važne korake ka tome.

"Dok se suočavamo sa sve većim geopolitičkim rizicima koji čine energetsku bezbednost prioritom u našim zemljama i sa ekstremnim događajima u smislu vremena, takođe suočavamo se sa ogromnim izazovima koji zahtevaju sofisticiraniji pristup. Današnja konferencija dolazi u pravom trenutku što znači da nećemo samo govoriti o unapređenju obnovljive energije već i o energetskoj efikasnosti".

"Zbog sve veće nesigurnosti snabdevanja energijom na globalnom planu i zbog sve veće energetske krize efikasnost postaje sve veći prioritet naše zemlje. To je postao prvi način za postizanje karbonske neutralnosti kao što je pomenuto i u tom smislu pozdravljam odluku koju su donele Ujedinjene nacije prošle godine da svaka zemlja doprinese dupliranju godišnje stope energetske efikasnosti do 2030. godine", dodao je Nj.e. Akira Imamura, ambasador Japana u Srbiji.

Nj.e. Akira Imamura, ambasador Japana u Srbiji
Stefan Stojanovic/MONDO Nj.e. Akira Imamura, ambasador Japana u Srbiji

Direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara istakao je značaj organizovanja današnje konferencije.

"Tema današnje konferencije ima dve karakteristike, ona je i hitna i značajna i kao takva ona zahteva pažnju i kolektivno delovanje. Srbija je, kao i druge zemlje, iskusila različite efekte planova ubrzanja, a naše procene ukazuju da u odsustvu investiranja u adaptaciju, uticaj klimatskih promena može da smanji BDP za 15% do 2050. godine", istakao je Pontara.

Eminentni stručnjaci će kroz četiri panela diskutovati o energetskom potencijalu i značaju obnovljivih izvora energije u Srbiji, nuklearnoj energiji i e-mobilnosti i razmenjivati znanja, iskustva i najbolje prakse o tome kako doprineti stvaranju održivog i efikasnog energetskog sistema u Srbiji.

Nikola Pontara, direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji
Stefan Stojanovic/MONDO Nikola Pontara, direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji

Na prvom panelu „Energetska efikasnost i dekarbonizacija“ pokušaćemo da objasnimo uticaj CBAM regulative na sektor proizvodnje električne energije, zašto je energetska efikasnost vodeći faktor dekarbonizacije, kao i zašto su važne investicije u prenosne sisteme električne energije i koji su to izazovi i prepreke u daljem sprovođenju mera energetske tranzicije.

Na drugom panelu „Investicije u OIE“ između ostalog biće reči o finansijskim instrumentima za podršku projektima energetske efikasnosti, o perspektivama i izazovima ulaganja u hidroelektrane, vetroelektrane, solarnu energiju, biomasu i geotermalnu energiju u Srbiji, kao i o uticaju tehnoloških inovacija, regulatornih promena i ekonomskih faktora na buduće investice u OIE.

Konferencija Energetska tranzicija Srbije - inovacije i implementacija, u organizaciji kompanije Wireless Media Group
Stefan Stojanović Konferenciju je organizovala kompanija Wireless Media Group

U trećem panelu „Nuklearna enegija u Srbiji: perspektive i dileme“ biće prilike da čujemo sve o ukidanju nuklearnog moratorijuma – izmeni zakonske regulative koja bi dozvolila izgradnju nukearnih elektrana, o bezbednosti nuklearnih elektrana, ali i o upravljanju nuklearnim otpadom i razvoju nuklearne energije u Srbiji.

Tokom četvrtog, ujedno i poslednjeg panela ove konferencije, „E-mobilnost u Srbiji: izazovi i prilike“ govoriće se o razvoju infrastrukture za e-mobilnost, o finansijskim podsticajima za kupovinu električnih vozila, o najnovijim tehnološkim inovacijama u oblasti e-mobilnosti i izazovima elektrifikacije u auto industriji.

(EUpravo Zato/Kurir)