Ana Virabjan, iz jermenskog sela Tavush Marz, uzgaja tradicionalne i netradicionalne useve više od 20 godina. Aktivno je uključena u različite programe vezane za poljoprivredni sektor, a poslednjih godina blisko sarađuje sa projektom "Inicijativa za zelenu poljoprivredu (EU-GAIA)", koji sufinansiraju Evropska unija i Austrijska agencije za razvoj i saradnju.

Ana, koja je po struci medicinska sestra, ali i računovođa, sigurna je da bez obzira na struku, ukoliko živite na selu, jednostavno ne možete da se ne bavite poljoprivredom.

Prvo zanimanje je, kaže, odabrala na zahtev roditelja, a drugo na osnovu potražnje na tržištu. Međutim, vremenom se fokusirala na poljoprivredne poslove, koji obezbeđuju zaposlenje tokom cele godine.

Sada Ana ima priliku da u potpunosti koristi staklenik površine 440 kvadratnih metara koji je obezbeđen projektom EU-GAIA, i opremljen mrežom za navodnjavanje kap po kap i solarnim sistemom.

"Naša parcela je bila na mestu gde nije mogla da dosegne voda za navodnjavanje, zbog čega godinama nismo mogli da obrađujemo zemlju", priseća se ona.

Zatim je konkurisala za sredstva EU kako bi izgradila staklenik sa solarnim sistemom i navodnjavanjem kap po kap jer je želela da se bavi održivom i zelenom poljoprivredom. Tako je zahvaljujući projektu EU-GAIA, učinila neiskorišćeno zemljište obradivim i profitabilnim.

U okviru programa, Ana je učestvovala i na šestomesečnim kursevima. Tokom programskih poseta, razmenila je iskustava, upoznala druge preduzetnike i svašta naučila. Iskustvo i partnerske veze stečene tokom ovih aktivnosti smatra svojim najvećim dostignućem.

"Toliko smo toga naučili tokom tih kurseva da sam do sada uspela da primenim samo mali deo svega što sam naučila o radu u stakleniku", kaže ona.

Ona naglašava da je dostupnost inovativnih tehnologija i tehnika u staklenicima omogućila da se minimiziraju poljoprivredni rizici i izbegnu velike štete kakve doživljavaju njene komšije koje gaje poljoprivredne proizvode na otvorenom polju.

Annino uspešno iskustvo u staklenicima inspirisalo je i žene u selu. Često se obraćaju Ani za savet, ne samo o inovativnoj poljoprivredi, već io informacijama o poljoprivrednim programima i konkursima za grantove.

"Kada vide da rastem, prodajem i zarađujem, motivišu se i žele da i one uspeju. Trudim se da im budem korisna koliko mogu", zaključuje Ana.

Evropska unija ima različite fondove koji pomažu stanovnicima zemalja koje su u procesu pristupanja. Poljoprivrednicima u Srbiji veliku podršku pruža IPARD fond pomoću koga su mnogi proizvođači uspeli da unaprede svoju proizvodnju, olakpaju i ubrazju proces rada.

Ukolko vas je inspirisala Anina priča, više informacija o IPARD programu otražite OVDE.

 (M.A.EUpravo zato/eu4biseness.eu)