Sedamnaest državnih službenika, polaznika obuka u okviru projekta „Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Republici Srbiji“, putuje u posetu institucijama Evropske unije u Briselu.

Četvrta studijska poseta organizuje se kako bi se državni službenici, koji su prošli treninge za jačanje veština i podizanje znanja, i praktično upoznali sa radom briselske administracije.

Pripremni sastanak za studijsku posetu je održan u prostorijama Delegacije Evropske unije u Beogradu, gde ih je primila zamenica šefa delegacije Plamena Halačeva sa saradnicima, poželela im srećan put i upoznala ih sa onim što ih očekuje u Briselu.

studijsko putovanje u brisel.jpg
EUpravo Zato/Ustupljene fotografije 

Andrea Hohuber, šefica sektora za evropske integracije i ekonomiju Delegacije EU govorila je o toku pregovora Srbije za pristup EU od samog početka do danas, progresu koji je ostvaren u svakom od poglavlja i o važnosti evropskih integracija za našu državu.

Martin Klauke, šef operacija EU delegacije govorio je o finansijskoj i tehničkoj podršci koju EU pruža Srbiji tokom predpristupnog perioda, programima kroz koje se ta podrška realizuje, a posebno o novom programu Digital Europe.

Plamena Halačeva, zamenica sefa delegacije istakla je da je veoma važno da predstavnici uprave Republike Srbije uživo upoznaju ljude koji su čelnici najvažnijih organa Evropske unije i upoznaju se sa njihovim radom. Osim toga, spomenula je kako je period posete odličan jer se događa odmah nakon izbora za Evropski parlament koji se održavaju od 6. do 9. juna.

Goran Kuprešanin, sekretar Komisije za hartije od vrednosti
EUpravo Zato/Ustupljene fotografije Sekretar Komisije za hartije od vrednosti Goran Kuprešanin

 "Veliko mi je zadovoljstvo što sam imao priliku da budem učesnik programa obuka u okviru projekta „Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Republici Srbiji“, koji je omogućio da na različite teme i iz različitih oblasti slušamo eminentne trenere i predavače koje su nam preneli znanja i veštine korisne za dalji profesionalni rad. Studijska poseta institucijama u Briselu dolazi kao kruna projekta, gde ćemo se nakon teorijskog dela i praktično upoznati sa funkcionisanjem briselske administracije, ali i uspostaviti kontakte koje možemo iskoristi u našim timovima i daljem radu", istakao je polaznik obuka, sekretar Komisije za hartije od vrednosti, Goran Kuprešanin.

Projekat „Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Republici Srbiji“ već tri godine realizuje Nacionalna akademija za javnu upravu uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije.

Do sada je više od 200 državnih službenika na položaju u Republici Srbiji pohađalo obuke i treninge koje imaju za cilj unapređenje profesionalnih i ličnih veština i znanja.

(EUpravo Zato)