Srbija je za sada jedina država van EU koja je potpisnica ovog programa, a očekuje se da se uključe još neke zemlje iz regiona koje su pokazale interesovanje, kao što su Crna Gora i Severna Makadenija.

Program je namenjen jedinicima lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva, a predstavia ga je Željka Markulin, kontakt osoba za ovaj program u Republici Hrvatskoj, koja je prenela i iskustvo Republike Hrvatske u učestvovanju u ovom programu od 2021.

U uvodnom obraćanju, prisutnima su se obratili Nikola Bertolini, šef odeljenja za saradnju Delegacije EU u Srbiji, dr Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Željka Markulin, nacionalna kontakt tačka za CERV u Republici Hrvatskoj.

Bertolini je rekao da je ovaj sedmogodišnji program, vredan 1,5 milijardi evra na globalnom nivou, veoma važan jer se bavi jednakošću, pravima i vrednostima.

Kako je kazao, odluke o projektima donose se u Briselu i o njima konačnu reč daje Evropska komisija, a Srbija, iako nije još uvek članica EU, ima ista prava za participaciju kao i druge zemlje koje su članice Evropske unije.

"Ministar Žigmanov je 8. decembra prošle godine potpisao ugovor o participaciji Srbije u ovom programu, a ovo je još jedan projektni program, pored dva postojeća kad su u pitanju civilno društvo i ljudska prava. Sa CERV-om kreće program posvećen građanima, ljudskim pravima, jednakošću i vrednostima. Ovo je velika prilika, pa je iskoristite, a tu su vam institucije da vas podrže i pomognu vam na tom putu. Još jednom ću reći, sve odluke se donose u Briselu, a ja vam želim sreću prilikom učešća", kazao je Bertolini i pozvao sve zainteresovane da se informišu i uzmu učešće.

Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je rekao da je ove nedelje program predstavljen i u Nišu i Novom Sadu i da je interesovanje bilo veliko.

"Interesovanje za ovaj CERV Program je podjednako u svim sredinama jer su prepoznate velike mogućnosti koje on pruža. Na ovaj način, Srbija zajedno sa zemljama kandidatima, ali i zemljama članicama EU učestvuje u sedmogodišnjem programu vrednom 1, 5 milijardi evra, a naš i vaš zajednički zadatak je da što veći komad te torte zadržimo i konzumiramo ovde u Srbiji", kazao je Bošnjak.

On je napomenuo da će ministartsvo biti na raspolaganju zainteresovanima, a da je veoma značajna i podrška iz Republike Hrvatske koja je najmlađa članica EU.

"Program je zaista interesantan. Pruža mogućnosti za bilateralna i multilateralna partnerstva, kako sa zemljama kandidatima, tako i sa zemljama unutar EU gde možete da pronađete svoje partnere. Imaćete priliku za razmenu iskustva, vođenje određenih kampanja, a svi zajedno ćemo na ovaj način učiniti našu Srbiju boljim mestom za život", kazao je on.

Bošnjak je dodao da je političko opredeljenje da Srbija nastavi krupnim koracima ka EU veoma izraženo.

"I na ovaj način Srbija postaje deo tih vrednosti i imamo mogućnost da steknemo što više kvaliteta kao punopravna buduća članica evopske porodice", zaključio je on.

Željka Markulin je istakla da Srbija ima dobre kapacitete civilnog društva i da je i kao partner veoma poželjna zemlja u ovom kontekstu.

Ona je na prijemčiv način govorila o mogućnostima CERV-a, o tematskim oblastima, ciljevima i idejama, ali i pojasnila kako aplicirati, ukazala na primere dobre prakse, postojeća iskustva u tome gde se najčešće greši, finansijski aspekt, kriterijume...

"Četiri specifična cilja su se u suštini pretvorila u četiri tematska područja koje CERV pokriva a to su:

  • Vrednosti unije
  • Jednakost, prava i rodna ravnopravnost
  • Uključenost i učešće građana i
  • Daphne koje se bavi svim oblicima nasilja nad ženama i decom", pojasnila je Markulin i o svakoj oblasti dala detaljno pojašnjenje.

Ona je kazala da se program bazira na promovisanju vrednosti EU, zaštiti svih prava, naglasak je na podršci civilnog društva, a u nekom širem smilsu tu se radi o neprofitnom sektoru.

"Kao motivaciju i podstrek, ja ću vam reći da je u okviru CERP-a do sada sprovedeno 33 konkursa, da je bilo 2675 primljenih projektnih predloga, te da je finansirano, odnosno podržano 1771 organizacija civilnog društva. U proseku četiri partnera učestvuje u projektu, postotak uspešnosti je 37 posto, a prosečna vrednost finansijske podrške 296. 000 evra", kazala je ona.

Markulin je tome dodala i podatak da je samo u Republici Hrvatskoj u periodu od 2021-2023 CERV imao 192 korisnika koji su povukli nešto više od devet ipo miliona evra.

Ovaj program je najveći program do sada namenjen promociji i zaštiti vrednosti Unije: demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja.

Cilja na jačanje demokratije u Evropi i podizanje svesti građana/ki o pravima i vrednostima sadržanim u osnovnim Ugovorima i Povelji EU o osnovnim pravima, pružajući finansijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrednosti.

Izvor: Euractiv