Fabrika ambalaže "Papir print" iz Gornjeg Milanovca prva je kompanija u Srbiji opremljena tehnologijom koja otpadne gasove iz proizvodnje pretvara u „zelenu“ energiju.

Uz podršku švajcarske vlade fabrika je na taj način smanjila emisije zagađujućih materija i gasova sa efektom staklene bašte, u skladu sa najvišim standardima propisanim u Evropskoj uniji. To doprinosi boljem kvalitetu vazduha i životne sredine, kao i većoj konkurentnosti proizvoda ove kompanije na domaćem i izvoznom tržištu.

"Zelena tranzicija ne može uspešno da se sprovede bez uključivanja privatnog sektora. Naš je cilj da se dobre prakse poput ove 'Papir Printa' prošire i da ih primeni što veći broj kompanija u Srbiji, kako bismo ostvarili najveći mogući pozitivan efekat na društvo i životnu sredinu“, poručio je prilikom obilaska fabrike Ričard Koli, šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske u Srbiji.

Tretmanom otpadnih gasova od rastvarača koji se koriste u proizvodnji ambalaže "Papir Print" dobija energiju koju već koristi za klimatizaciju, a uskoro će njom snabdevati i proizvodne procese. Tako fabrika koristi manje gasa i struje i povećava svoju energetsku efikasnost, što joj omogućava da smanji operativne troškove. Takođe, smanjenjem zagađenja vazduha, kompanija je omogućila bolje uslove rada za svoje zaposlene i ostvarila pozitivan uticaj na zdravlje ljudi u lokalnoj sredini.

Zvanice u obilasku fabrike papir print u gornjem milanovcu
UNDP/Jakov Simović Predstavnici Evropske unije i UNDP u fabrici Papir Print

"Ovo je odličan primer dekarbonizacije i smanjenja industrijskog zagađenja koji mogu da slede i druge kompanije iz prerađivačke industrije, kako bi doprinele stvaranju zdravijeg okruženja. Pozivam sva privatna i javna preduzeća koja imaju ideje za sprovođenje ovakvih inicijativa, a potrebna im je podrška, da se prijave na naš poziv za zelenu transformaciju u ​​okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, rekao je Fabricio Andreuci, vršilac dužnosti stalnog predstavnika UNDP-a u Srbiji.

Programski menadžer za zaštitu životne sredine i klimatske promene u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, Antoan Avinjon, istakao je da EU, u okviru Zelene agende, podržava konkretne aktivnosti od kojih građani imaju direktnu korist.

"Danas vidimo pozitivan uticaj koji je ostvaren zahvaljujući inicijativi 'Papir Printa'. Uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske, ovo rešenje doprinosi smanjenju emisija zagađujućih materija. Ovo je omogućeno zahvaljujući platformi „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koju uspešno sprvodi UNDP“, dodao je Avinjon.

Ova inovacija doprinosi i ugledu kompanije među ekološki odgovornim potrošačima i povećava njene šanse za dobijanje povoljnih kredita kod banaka i međunarodnih finansijskih institucija.

Direktor "Papir Printa" Petar Obradović kazao je da je uvođenje sistema za tretman otpadnih gasova jedan od načina na koje fabrika, kao industrijsko postrojenje, ulaže u smanjenje svog uticaja na životnu sredinu.

Sistem za tretman otpadnih gasova u fabrici Papir Print
UNDP/Jakov Simović Sistem za tretman otpadnih gasova

"U skladu sa zakonskim obavezama, fabrika je podnela i zahtev za dobijanje dozvole za integrisanu kontrolu i sprečavanje zagađenja, odnosno integrisane dozvole. Ova dozvola će biti garancija da fabrika radi u skladu sa najboljim dostupnim tehnologijama kako bi potrošnju sirovina i energije, kao i količinu emisija u vazduh, vodu i zemljište zadržala u nivou zakonom propisanih vrednosti“, rekao je Obradović.

Rešenje "Papir printa" jedno je od 53 do sada podržana inovativna rešenja za zelenu transfomaciju privrede u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“.

Ovaj projekat, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

(EUpravo Zato/UNDP)