Svest o održivosti i društvenoj odgovornosti kompanija, kao i pitanje uloge žena u promovisanju ESG vrednosti postaje sve značajnije. Kako žene doprinose implementaciji održivih praksi u poslovanju? Kako se nose sa izazovima i kako mogu efikasno primeniti ESG principe na svoje poslovanje? O svim ovim temama smo razgovarali sa Anino Emuwa, konsultantkinjom u oblasti održivosti i osnivačicom "100 Women@Davos", koji ističe ključnu ulogu ženske perspektive u ovom domenu.

Kakva je uloga žena u promociji ESG-a?

"Uloga žena u ESG-u je od izuzetne važnosti. Zbog čega? Istraživanja kažu da kada se žene nalaze na rukovodećim pozicijama, na primer u odborima ili na izvršnim pozicijama, pokrene se mnogo više ESG inicijativa. Žene imaju širu sliku kada su u pitanju ove teme i zato nam trebaju."

POGLEDAJTE VIDEO INTERVJU:

Anino Emuwa o ženama u ESG-u za EUpravo zato EUpravo zato

Sa kojim izazovima se žene susreću tokom promovisanja ESG vrednosti?

"Kada je ESG postavljen strateški, glas žena se jače čuje. Kada nije, kada je u pitanju samo zelena propaganda i kada se radi samo da bismo mogli da kažemo da smo uradili, onda glas žena nije dovoljno jak. Na kraju krajeva, ESG nije izveštavanje, ESG treba da bude iskrena promena, a žene imaju tendenciju da budu veoma uključene u nju. Važno je istaći da nije u pitanju simbolično uključivanje, već potreba za istinskom promenom. I zato se uvek ugledamo na rukovodioce i šta oni preduzimaju."

Koji savet biste dali ženama kako da efikasno primene ESG principe na svoje poslovanje?

"Prva stvar je informisati se o ESG-u, šta je u pitanju i kako ga najbolje implementirati. Moramo se kretati u određenom smeru. Dakle, fokusirajte se na ciljeve, šta želite da uradite i napravite plan, sve i da je taj plan na određeni period - upravo to kretanje je ono što ljudi žele da vide. Takođe izveštavanje, sa naglaskom na iskreno izveštavanje. Moj savet je - počnite tako što ćete razumeti šta je ESG. Nemojte se brinuti ako počinjete od nule, to je zapravo putovanje. Najvažnije je početi, izveštavati iskreno i jasno znati šta je to što radite.