WMG fondacija je osnovana kako bi podržala aktivnosti koje doprinose samoodrživosti društva u Srbiji i Zapadnom Balkanu, što je ključno za postizanje evropske i globalne konkurentnosti. Fondacija će obezbediti ekspertizu i resurse, i koristiti snagu WMG grupe kako bi pomogli institucijama i društvu u celini da Srbija i Zapadni Balkan do 2030. godine postanu održiva društva i poštovani partneri u borbi za održivu Evropu i održivi svet.

U skladu s ovom vizijom, WMG fondacija je pokrenula projekat EUpravo zato. Reč je o komunikacionoj platformi koja treba da doprinese boljem međusobnom razumevanju, a u cilju izgradnje poverenja i jačanja partnerstva između Srbije, regiona Zapadnog Balkana i Evropske unije. EUpravo zato će kroz relevantan i inspirativan sadržaj, razumljivim jezikom, komunicirati inicijative i investicije Evropske unije i njihov uticaj na život građana i napredak Srbije i Zapadnog Balkana, ali i benefite koje EU može da ima od naše zemlje i regiona.

"Kompanija WMG se godinama unazad bavi promocijom održivosti, a osnivanje WMG fondacije je važan korak ka ostvarenju naših ciljeva. Želimo da doprinesemo da naše društvo postane samoodrživo, da dostignemo evropske standarde i globalnu konkurentnost. Zato pokrećemo projekat EUpravo zato. Verujemo da će ova platforma biti ključna u podizanju svesti o značaju partnerstva naše zemlje sa Evropskom unijom, kao i da će doprineti boljem međusobnom razumevanju i jačanju veza između Srbije, regiona Zapadnog Balkana i Evropske unije", izjavila je Irena Petrović, direktorka WMG fondacije.