Uz podršku Evropske unije, Švedske i Švajcarske, u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, i u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje višegodišnji Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede.

Ovaj program omogućava javnim, privatnim i socijalnim preduzećima, istraživačkim institucijama, organizacijama civilnog društva, udruženju poljoprivrednika i zadrugama, lokalnim samoupravama i upravljačima zaštićenih područja, pojedinačno ili udruženo – da se prijave sa svojom inovativnom idejom o ozelenjavanju srpske privrede i na taj način obezbede sebi podršku ili sredstva za realizaciju.

Cilj ovog Izazova je da podrži sprovođenje inovativnih poslovnih rešenja u svih pet oblasti Zelene agende za Zapadni Balkan:

 • dekarbonizacija - smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije,
 • cirkularna ekonomija - očuvanje i efikasnije korišćenje prirodnih resursa,
 • smanjenje zagađenja životne sredine i vazduha,
 • zaštita i očuvanje prirode i biološke raznovrsnosti, i
 • uspostavljanje održivih sistema za snabdevanje hranom i ruralni razvoj.

Najbolji pristigli predlozi dobiće mentorsku i tehničku podršku za dalji razvoj, dok će za najuspešnije među njima biti obezbeđeno sufinansiranje kako bi se primenila u praksi.

Trenutno aktuelno

Poziv za inovativne ideje biće otvoren do kraja trajanja projekta, odnosno do kraja 2026. godine, a pristigle prijave će se ocenjivati i birati u nekoliko ciklusa.

Trenutno je aktuelan treći krug selekcije u okviru kojeg se prijave podnose do 05. jula 2024. u 16:00 časova, a odgovor možete očekivati do 10. jula 2024. godine.

"Nakon toga, odgovore na novoprispele projektne ideje ćemo slati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja projektne ideje i one će biti razmatrane u sledećem - četvrtom krugu selekcije. Ukoliko je Vaša prijava prihvaćena, bićete pozvani da dostavite detaljni predlog projekta gde ćete temeljnije obrazlagati svoju projektnu ideju. Uz obaveštenje ćete dobiti i jasne instrukcije u pogledu rokova za podnošenje detaljnog predloga projekta", objašnjavaju na formularu za prijavu.

Prijavljivanje na ovaj Izazov se vrši isključivo elektronskim putem, popunjavanjem online formulara.

Pored osnovnih podataka koje treba da popunite poput naziva projekta, moraćete da odgovorite i na nekoliko pitanja:

 1. Molimo Vas da ukratko objasnite problem čijem će rešavanju doprineti Vaša projektna ideja (do 100 reči).
 2. Molimo vas da date kratak opis projektne ideje, uključujući i očekivane rezultate i uticaje (do 300 reči).
 3. Navdite planirane aktivnosti (do 150 reči).
 4. Šta je inovativno u Vašoj projektnoj ideji? (do 100 reči)
 5. Očekivano trajanje projekta
 6. Imate li prethodnog iskustva u sličnim projektima? Ako je odgovor pozitivan, navedite projekte u kojima ste učestvovali.
 7. Navedite ukupan očekivani budžet projekta (u evrima), a onda navedite i iznos sopstvenih sredstava, kao i iznos očekivane podrške kroz su-finansranje putem ovog Javnog poziva.

Projekat "EU za Zelenu agendu u Srbiji", uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Portal EUpravo zato je već pisao o učesnicima ovog projekta, među kojima se izdvojio Dragan Marković, izvršni direktor New Pena, kompanije koja je dobila sredstva za svoju zelenu ideju. Oni, naime, proizvode olovke od starih novina a više o toj priči pročitajte na linku.

(EUpravo zato)